Obecnie wiadomo, że w Polsce pasywne budynki stanowią niesłychaną rzadkość. Jednak warto zauważyć, że zgodnie z Dyrektywą Unijną w sprawie charakterystyki energetycznej budynków do roku 2019 wszystkie niemal budynki szkolne będą musiały wykazywać zerowe zużycie energii.

Jak będzie wyglądać szkoła przyszłości?
Badania zlecone przez firmę Knauf Insulation mówią, że w Polsce tylko 1/3 szkół korzysta z rozwiązań ekologicznych[1]. To wciąż bardzo mały procent, zwłaszcza w perspektywie Dyrektywy Unijnej, która zobowiązuje członków wspólnoty do tego by wszystkie budynki użyteczności publicznej po 2019 roku charakteryzowały się niemal zerowym zużyciem energii.


Jak rozsądnie wydać 3,5 miliona złotych?


3,5 mln, tyle kosztowała pierwsza szkoła w Polsce budowana w technologii pasywnej. Placówka powstała w Budzowie na Dolnym Śląsku. „Jesteśmy pierwszą taką placówka w Polsce i dopiero poznajemy wszystkie zalety tej technologii. Nie można jeszcze określić jakie będą oszczędności wynikające z tej inwestycji. W budżecie nie mamy założonych kosztów na opał oraz obsługę techniczną kotłowni. Częściowo szkołę ogrzewają, poprzez wytwarzane ciepło, np. komputery. Dodatkowo placówka wyposażona jest w pompę ciepła oraz w rekuperator” mówi Irena Pachnicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Budzowie.

Budynek pierwszej pasywnej szkoły w Polsce

Z przeprowadzonych przez Krajową Agencję Poszanowania Energii (KAPE) analiz wynika, że przykładowy koszt budowy i eksploatacja szkoły o powierzchni 5182 m², zbudowanej w bardzo wysokim standardzie energetycznym (przy zastosowaniu m.in. pompy ciepła i kolektorów słonecznych), może być o 5,66 mln zł mniejszy od nakładów poniesionych na standardowy budynek podłączony do sieci ciepłowniczej. [2]


Rozwiązania ekologiczne
Ponad 80 proc. dyrektorów szkół dostrzega pozytywny wpływ rozwiązań ekologicznych na utrzymanie budynku. Wśród technologii, które obniżają koszty utrzymania placówki pracownicy szkół wymieniają: grubą izolację wełną mineralną, użycie oświetlenia LED oraz zamontowanie okien o niskim współczynniku ciepła. Niestety jak wynika z badań, przeprowadzonych podczas Akcji Ekoszkoła, w 54 proc. szkół takie prace modernizacyjne nie są planowane. W większości przypadków powodem braku zastosowania technologii energooszczędnych jest brak funduszy.[3]

Różnica miedzy szkołami pasywnymi lub poddanymi termomodernizacji, a tymi które nie były modernizowane będzie się pogłębiać coraz bardziej. Brak nowoczesnych rozwiązań powoduje, że stare szkoły będą znacząco odstawać od nowoczesnych budynków, co wpłynie na różnice w komforcie nauczania i nauki miedzy placówkami”- mówi Ewa Kosmala, Dyrektor Techniczny firmy Knauf Insulation.


Warto inwestować w nowoczesność

Budynki energooszczędne w Polsce zyskują powoli coraz większą popularność. Samorządy, zaczynają zadawać sobie sprawę z oszczędności jakie przynieść może dobrze zaplanowana i wykonana inwestycja. Jak pokazuje przykład gminy Stroszowice, dzięki determinacji samorządu oraz wsparciu administracji państwowej nawet w 6 tysięcznej gminie można wybudować najnowocześniejszą szkołę w Polsce.

Źródło: ''