miesięcznik

IZOLACJE
Izolacje"Izolacje" w każdym miesiącu:
Nowości - informacje o nowościach na polskim rynku, relacje z targów i imprez branżowych, wywiady, cykl "z wizytą u producenta...", felietony osób związanych z tematyką pisma (m.in. dr Arkadiusz Węglarz - wiceprezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii, prof. Marek Bomberg - honorowy dyrektor techniczny NRCA Kanada).
Organizacje - informacje o pracach organizacji i stowarzyszeń producentów związanych z rynkiem izolacji (Stowarzyszenia Producentów Styropianu, Stowarzyszenia Producentów Pokryć Dachowych i Wyrobów Hydroizolacyjnych, Polska Korporacja Termomodernizacji, Polska Izba Konstrukcji Stalowych i inne).
Budownictwo - informacje o nowych rozwiązaniach na rynku materiałów budowlanych, artykuły techniczne dotyczące hydroizolacji, termomodernizacji, pokryć dachowych, powłok, zabezpieczeń antykorozyjnych i innych materiałów izolacyjnych stosowanych w budownictwie.
Przemysł - informacje i artykuły dotyczące wszelkiego rodzaju izolacji technicznych oraz innych izolacji stosowanych w przemyśle tj. izolacje rur i rurociągów, izolacje akustyczne, wibroizolacje, itp.
Energetyka - jako odpowiedź na potrzeby rynku (prośby czytelników) proponujemy Państwu nowy dział poświęcony materiałom izolacyjnym stosowanym w elektryce i energetyce.
Prezentacje - pełne informacje o firmach i produkowanych przez nie materiałach.
Poradnik izolatora - kalendarium targów i konferencji związanych z tematyka miesięcznika, cykl "okiem hurtownika", odpowiedzi na listy do redakcji, oferta księgarni wysyłkowej, vademecum izolatora (cykl artykułów przedstawiających rozwiązania konstrukcyjne, materiały i technologie polecane przez producentów).

Miesięcznik IZOLACJE organizuje również prestiżowy konkurs Izolacja Roku.

Nakład: 9000 egzemplarzy

Grupa docelowa:
- kadra zarządzająca oraz pracownicy hurtowni budowlanych i firm wykonawczych - 34%
- inwestorzy instytucjonalni i indywidualni - 21%,
- biura projektowe - 19%,
- producenci i przedstawiciele producentów zagranicznych - 14%,
- urzędy, administracje i spółdzielnie mieszkaniowe - 9%,
- instytuty, ośrodki badawczo-rozwojowe, stowarzyszenia, uczelnie techniczne, biblioteki - 3%.