W dniach 13-14 lutego odbyło się IX spotkanie serwisowe Krajowej Sieci Serwisowej „Serwis Polska”.


Tradycyjnie już szkolenie miało miejsce w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Wojsk Lotniczych Obrony Powietrznej w Kiekrzu. Jednak tegoroczne spotkanie było wyjątkowe. Firma razem ze swoimi współpracownikami z całej Polski świętowała 10-lecie sieci „Serwis Polska”. W początkach działalności w 1998 roku, sieć zrzeszała tylko 46 firm. Dzisiaj to ponad 200 zakładów serwisowych, ponad 400 współpracowników, fachowców w bezpośredniej obsłudze serwisowej, to kilkaset samochodów, które każdego dnia przemierzają setki kilometrów. Przez te 10 lat Serwis Polska zrealizowała ponad 90 tys. zleceń napraw urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych na terenie całej Polski.
W tym roku głównym tematem spotkania był „Recykling, przetwarzanie, odzysk urządzeń elektrycznych i elektronicznych w działalności serwisowej branży chłodniczo-klimatyzacyjnej.”
Pierwszy dzień szkolenia rozpoczął się od spotkania z przedstawicielami Fundacji Prozon panem Arkadiuszem Poźniakiem i panem Dominikiem Zasada jako Prezesem Fundacji. Głównym wątkiem prezentacji było „Omówienie nowelizacji ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową w kontekście certyfikacji zakładów i personelu. Temat ten wywołał ożywioną dyskusję w gronie uczestników spotkania. W dyskusji głos zabrał również prezes poznańskiej firmy Systherm pan Bolesław Gaziński. Wszyscy jednogłośnie podkreślili, że certyfikacja jest ważna, natomiast jej realizacja i wprowadzenie w życie nie powinno komplikować pracy zakładów branżowych.
Każdego roku Krajowa Sieć Serwisowa „Serwis Polska” rozszerza zakres swojej działalności o nowe urządzenia i nowych partnerów. W tym roku taką firmą był włoski producent urządzeń chłodniczych Ital-Proget. Jej przedstawicielami na spotkaniu była pani Veselina Szypulska oraz dyrektor techniczny pan Aleksandro Chistolini. Firma założona została w latach 80 i wtedy zajmowała się projektowaniem urządzeń do punktów gastronomicznych takich jak lodziarnie, bary, piekarnie czy restauracje. Ital-Proget oferuje innowacyjne rozwiązania, które są bardzo funkcjonalne i estetyczne. Na spotkaniu pani Veselina Szypulska i pan Aleksandro Chistolini przedstawili swoje produkty oraz perspektywy rozwoju na polskim rynku, które oceniają bardzo pozytywnie. Dzisiaj fabryka Ital-Proget współpracuje w Polsce z wieloma klientami korporacyjnymi, producentami lodów, sieciami kawiarni i lodziarni.
Równocześnie z częścią szkoleniową prezentowane były ekspozycje urządzeń klimatyzacyjnych, nowych urządzeń chłodniczych w obsłudze serwisowej Sieci „Serwis Polska” oraz narzędzi. Na stoiskach wystawowych swoje produkty zaprezentowały firmy: Testo, Centrum Zaopatrzenia Chłodnictwa, Lut-Spaw, Avicold, Linde-Gaz Polska oraz Honeywell. Każdego roku zapraszani są do eksponowania i prezentowania firmy, których produkty są nieodłącznym elementem w codziennej pracy serwisantów. W ramach obchodów 10-lecia sieci przedstawili swoje produkty: firma Intec i Panasonic. Ciekawa ekspozycja urządzeń klimatyzacyjnych, na której zaprezentowano nowości, wzbudziła duże zainteresowanie. Serwisanci mieli okazję w bezpośredniej rozmowie uzyskać podstawowe informacje o urządzeniach, jak również o możliwościach współpracy.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja firmy Lut-Spaw. Jest to firma zajmująca się usługami z dziedziny połączeń spajanych oraz produkcją materiałów lutowniczych. Lut-Spaw zajmuje się również dostarczaniem materiałów dodatkowych do lutowania oraz urządzeń do lutowania przy użyciu lotnego topnika. Są dystrybutorem na Polskę produktów Galflo włoskiej firmy Pietro Galliani S.p.A. Stanowisko pokazowe firmy cały czas otoczone było grupą zainteresowanych serwisantów.
Do udziału w spotkaniu zaproszono również firmę Paco, która zajmuje się produkcją urządzeń m.in. do schładzania mleka. Firma przywiązuje bardzo dużą uwagę do jakości wytworzonych urządzeń jak i do ochrony środowiska np. wszystkie cięcia i łączenia powierzchni metalowych SA realizowane technologią laserową. Wszystkie etapy produkcji urządzeń są poddawane testom, szczegółowej kontroli i analizie. Posiada fabryki na terenie Belgi, Irlandii, Białorusi, Pakistanie, Chinach i Meksyku. Firma Paco gości na polskim rynku już od roku. Ponad 60 letnia tradycja, doświadczenie oraz codzienna praca inżynierów i konstruktorów w laboratoriach na terenie całego świata gwarantują najwyższą jakość, nowe rozwiązania i zaawansowane technologie.
Pierwszy raz w spotkaniu udział wzięły przedstawicielki firmy Honeywell, pani Iwona Bocar i pani Joanna Senderak-Jankowska. Firma Honeywell jest międzynarodowym dostawcą automatyki chłodniczej, oferującym szeroką gamę produktów - od termostatycznych zaworów rozprężnych i zaworów elektromagnetycznych po sterowniki elektroniczne. Wysokiej jakości mechaniczne i elektroniczne komponenty regulacyjne można dobierać do indywidualnych warunków pracy urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Kolejnym z zaproszonych gości, była firma Avicold reprezentowana przez jej właściciela pana Piotra Rychlika. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Avicold założone zostało w 1991 roku jako bezpośredni importer i dystrybutor automatyki chłodniczej, klimatyzacyjnej i grzewczej. Jest przedstawicielem międzynarodowego koncernu Invensys Climate Controls Europe w Polsce. Avicold jest importerem automatyki firmy Honeywell-Flica, chłodnic i skraplaczy firmy Luve-Contardo oraz klimatyzatorów, kurtyn powietrznych i filtrów powietrza firmy Artel. Poza tym Avicold zajmuje się projektowaniem, kompletacją dostaw oraz montażem nowoczesnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.
W kontekście dyrektyw unijnych jednym z największych problemów, który niebawem czeka naszą branżę jest zakaz używania czynnika R-22. W związku z tym przedstawiciele firmy Linde-Gaz Polska, pan Dominik Zasada i Piotr Idzikowski zaprezentowali możliwe zamienniki i ich parametry na tle dotychczas stosowanych czynników chłodniczych. Firma Linde-Gaz polska oferuje wysokiej jakości czynniki chłodnicze, które gwarantują prawidłową pracę urządzeń i instalacji, w których są stosowane. Oferuje pełny asortyment czynników chłodniczych i jest ich jednym z największych dystrybutorów w Polsce.
Zgodnie z hasłem pod którym odbyło się spotkanie Krajowej Sieci Serwisowej „Serwis Polska” - „Recykling, przetwarzanie, odzysk urządzeń elektrycznych i elektronicznych w działalności serwisowej branży chłodniczo- klimatyzacyjnej” do przedstawienia zagadnień związanych z tą tematyką zaproszeni zostali przez organizatorów przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz przedstawiciel Ministerstwa Ochrony Środowiska z Departamentu Gospodarki Odpadami pan Arkadiusz Dzierżanowski.
Panowie Krzysztof Pietrzak oraz Przemysław Olszaniecki, przedstawili słuchaczom w oparciu o obowiązujące i nowelizowane prawo działalność inspektorów ochrony środowiska, warunki przeprowadzania kontroli, jak również praktyczne spostrzeżenia na temat poprawności funkcjonowania zakładów serwisowych. Celem zaproszenia przedstawicieli GIOŚ było również stworzenie płaszczyzny konstruktywnej dyskusji pomiędzy kontrolującymi a kontrolowanymi, co powinno mieć bezpośrednie przełożenie na poprawienie jakości działań ekologiczno-środowiskowych w naszych branżowych zakładach.
Wiele emocji wśród serwisantów budzi ustawa o odpadach i zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Przedstawiciele z firm serwisowych podzielili się swoimi krytycznymi uwagami w temacie zbierania sprzętu elektrycznego w swoich zakładach i na tym tle praktycznej realizacji ustawy. Odbiorcom tych uwag był naczelnik Departamentu Gospodarki Odpadami pan Arkadiusz Dzierżanowski. Na pewno jego obecność w dużej mierze rozjaśniła rozumienie i interpretacje nowelizacji ustawy o ZSEiE. Omawiając niektóre kontrowersyjne punkty ustawy prelegent mógł skonfrontować paragrafy z praktyczną ich realizacją.
Drugi dzień spotkania można powiedzieć, że był kontynuacją dnia pierwszego i powrotu do wątku ekologicznego. Zaprezentowała się największa organizacja odzysku w Polsce Elektro-Eko.
Przedstawicielem tej organizacji na spotkaniu był pan Maciej Gąkowski. Organizacja ta została powołana do życia przez największe firmy i organizacje zrzeszające producentów i importerów sprzętu AGD, RTV IT i Oświetlenia. W imieniu swoich klientów realizuje ich zobowiązania wynikające z ustawy z 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym: organizuje sprawny i efektywny kosztowo system zbierania zużytego sprzętu, odbierania go z punktu zbierania, poddawania go procesom przetwarzania, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania. Firma składa do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska stosowne sprawozdania i rozliczenia oraz prowadzi działania edukacyjne popularyzujące ideę selektywnego zbierania ZSEiE.
Poświęcono również czas na bardzo ważne sprawy organizacyjne sieci, w tym na prezentację systemu monitoringu internetowego, jak również modułów elektronicznego rozliczania usług. Powyższe zagadnienia były prezentowane przez etatowych informatyków centrali serwisowej P.W. Iglo-Hurt-Serwis.
Tematyka i wszystkie poruszane na spotkaniu zagadnienia z dziedziny ekologii, ochrony środowiska miały bezpośredni związek z nowo otwartym zakładem przetwarzania i recyklingu uruchomionym w ramach działalności P.W. Iglo-Hurt-Serwis. Jako zarządzający tak dużą organizacją serwisową, jej szef pan Wojciech Wierzbicki, chcąc wesprzeć punkty serwisowe w przestrzeganiu prawa wynikającego z ustawy o odpadach i ZSEiE, doprowadził do powstania zakładu przetwarzania i recyklingu odbierającego i przetwarzającego zużyte urządzenia. Wyspecjalizowani pracownicy zakładu przetwarzania będą również udzielać porad i konsultacji serwisantom zrzeszonym w „Serwis Polska” w temacie przestrzegania prawa ekologicznego wynikającego z w/w ustaw.
Bardzo ciekawym i zaskakującym przerywnikiem było otwarcie wystawy malarstwa Eugeniusza Wierzbickiego. W trakcie otwarcia i towarzyszącego wernisażu prezentacji twórczości swojego ojca dokonał syn Wojciech Wierzbicki. Pan Eugeniusz w swoich obrazach realizował również tematykę przemysłową jak np. plener w zakładach H. Cegielskiego w Poznaniu. Było to bardzo ciekawe połączenie sztuki ze spotkaniem branżowym.
Pierwszy dzień, tradycyjnie zakończył się bankietem połączonym z Balem Karnawałowym. Podczas bankietu wręczone zostały statuetki „Super Serwis” 2008 i „Super Partner” 2008. Dodatkowo w podziękowaniu za 10 lat współpracy rozdane zostały upominki dla serwisów, które najdłużej współpracują z siecią. Nagrodę „Super Serwis” otrzymały firmy: Zakład Usługowo-Handlowy Gubalski s.c. - Zbigniew Gubalski, Serwis Chłodniczy - Piotr Muzyka, firma Eko-Freon - Krzysztof Hołowiecki, Elektromechnika Chłodnicza - Bogusław Szlachetko, firma Dan-Mar s.c. - Zdzisław Lewkowski i Waldemar Kotowicz oraz firma „Chłodus” - Zdzisław Brodzik. „Super Partnerem 2008” zostali pan Michał Pietraszko z firmy Intec oraz pan Piotr Rychlik z firmy Avicold.
Po rozstrzygnięciu VII edycji konkursu nastąpił czas na relaks przy wspaniałym akompaniamencie grupy muzycznej „Tropik” oraz show taneczne w wykonaniu Rewii Imperium, które kilkukrotnie wystąpiło tego wieczoru. W części rozrywkowej nie mogło zabraknąć, wieloletniego przyjaciela, aktora poznańskiego Teatru Nowego - Michała Grudzińskiego, który swoimi zabawnymi monologami umilał zebranym czas.
Spotkanie serwisantów z okazji 10-lecia Krajowej Sieci Serwisowej „Serwis Polska” było bardzo dobrym pretekstem do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, jak również do przeanalizowania i wyeliminowania błędów, które przy tak obszernej działalności będą zawsze towarzyszyły. Działając w bezpośredniej obsłudze serwisowej dostrzega się wiele problemów, które zza biurka są niewidoczne, dlatego sieć bardzo aktywnie uczestniczy w konsultacjach związanych z nowelizacją ustaw branżowych jak również środowiskowych.
Fotogaleria