Data rozpoczęcia
2007-11-22
Data zakończenia
2007-11-23

termin: 22-23.11.2007 miejsce: Warszawa


Organizatorzy Konferencji, kontynuując realizowaną od 16 lat akcję upowszechniania w kraju problematyki związanej z jakością powietrza wewnętrznego informują, że w listopadzie 2007 roku odbędzie się kolejna IX już Ogólnopolska Konferencja "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce". Dalsze informacje nt. Konferencji i jej programu będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej www.is.pw.edu.pl/iaq.
Organizatorami Konferencji są pracownicy Instytutu Wentylacji i Ogrzewnictwa Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej dr inż. Jerzy Sowa i dr inż. Maciej Mijakowski merytorycznie wspomagani przez prof. dr hab. inż. Teresa Jędrzejewską-Ścibak.