IX Ogólnopolska Konferencja "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce" odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2007 r. Tym razem nowym miejscem spotkania będzie sala konferencyjna budynku "FOCUS" w Warszawie, przy al. Armii Ludowej 26.

Organizatorzy Konferencji, kontynuując realizowaną od 16 lat akcję upowszechniania w kraju problematyki związanej z jakością powietrza wewnętrznego informują, że w listopadzie 2007 roku odbędzie się kolejna IX już Ogólnopolska Konferencja "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce". Dalsze informacje nt. Konferencji i jej programu będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej www.is.pw.edu.pl/iaq.

Organizatorami Konferencji są pracownicy Instytutu Wentylacji i Ogrzewnictwa Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej dr inż. Jerzy Sowa i dr inż. Maciej Mijakowski merytorycznie wspomagani przez prof. dr hab. inż. Teresa Jędrzejewską-Ścibak.

Pani prof. Teresa Jędrzejewska-Ścibak, w związku z przejściem na emeryturę, zdecydowała o wycofaniu się z czynnego udziału w pracach związanych z organizacją konferencji "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce". Obowiązkom organizacyjnym będzie się starał obecnie podołać zespół w składzie dr inż. Jerzy Sowa oraz dr inż. Maciej Mijakowski korzystający z zapewnienia, że mimo podjętej decyzji pani profesor nadal będzie wspomagać organizatorów w czuwaniu nad merytoryczną treścią konferencji.

Zasygnalizowane zmiany pozostają bez wpływu na dotychczasową formułę konferencji, nadal przewidujemy dwudniowe spotkania w latach nieparzystych oraz edycję książek poświęconych tematyce jakości powietrza wewnętrznego w następnych latach parzystych. Udział w konferencji tradycyjnie pozostaje bezpłatny.