IX Kongres INSTALEXPO 2011 odbędzie się 27 października 2011 roku w Hotelu Jan III Sobieski w Warszawie.

IX Kongres INSTALEXPO 2011
IX Kongres INSTALEXPO 2011
Redakcja Polskiego Instalatora wraz z Polską Korporacją Techniki SGGiK zapraszają
do udziału w IX Kongresie INSTALEXPO 2011 pod hasłem:
BEZPIECZEŃSTWO, JAKOŚĆ, OSZCZĘDZANIE
– TRZY KROKI DO SUKCESU

Kongres odbędzie się 27 października 2011 roku
w Hotelu Jan III Sobieski przy Placu Artura Zawiszy 1 w Warszawie.

PROGRAM KONGRESU

8.00 – Otwarcie Kongresu INSTALEXPO (Rejestracja Gości)
9.00 – Rozpoczęcie seminarium

PANEL INAUGURACYJNY
1. „Przyszłość energii słonecznej w rynku grzewczym (kolektory, fotowoltaika)” – Janusz Starościk, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych
2. „Modernizacja techniczna instalacji i zastosowanie OZE, jako sposób poprawy bilansu energetycznego domów, osiedli i dużych obiektów budowlanych” – Tomasz Sumera, Tarnowski Oddział Naczelnej Organizacji Technicznej

PANEL I – JAKOŚĆ
1. „Polskie przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych” – dr inż. Sebastian Wall, ITB, Kierownik Zespołu ds. Harmonizacji Technicznej w Budownictwie
2. „Wymagania w zakresie instalacji techniczno-sanitarnych w budownictwie” – mgr inż. Marek Płuciennik, ITB, Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska
3. „Dobra praktyka inżynierska, a niezawodność funkcjonowania instalacji” – Jerzy Grzybowski, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

PANEL II – OSZCZĘDZANIE
1. „Woda – jak ją oszczędzać” – dr inż. Wojciech Koral, Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, PWiK w Gliwicach
2. „Odzysk ciepła – chłodzenie powietrza wentylacyjnego” – dr inż. Maciej Mijakowski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska
3. „Błędy w termomodernizacji instalacji” – Grzegorz Ojczyk

PANEL III – BEZPIECZEŃSTWO
1. „Bezpieczeństwo ppoż.” – dr inż. Grzegorz Kubicki, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska
2. „Intensywne opady, dlaczego wybijają studzienki” – mgr inż. Zenon Świgoń, Rzeczoznawca PZITS
3. „Stan techniczny instalacji a wydajność systemu grzewczego” – dr Kazimierz Dudziński
4. „Problemy z wentylacją a bezpieczeństwo” - mgr inż. Marcin Ziombski – Korporacja Kominiarzy Polskich

16.00 – Uroczysty bankiet dla słuchaczy i zaproszonych gości w restauracji hotelowej Marysieńka
Równolegle odbędzie się III Forum Doradcy Energetycznego pod hasłem „Energetyczne wyzwania w budownictwie wielorodzinnym i niemieszkalnym”

Kongresowi i Forum towarzyszyć będą:
– wystawa INSTALEXPO 2011
– rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie statuetek Złotego Instalatora.

Uczestnictwo:

UWAGA: Zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie przyjmowane są do 20 października 2011 r. mailem lub faksem. Formularze zgłoszenia znajdują się na stronie www.instalexpo.pl

Kontakt:
Beata Kielin, tel. 22 678 37 30 w. 203, b.kielin@instalatorpolski.pl
Aneta Kawczyńska, tel. 22 678 37 30 w. 231, a.kawczynska@instalatorpolski.pl
Faks 22 679 71 01


Źródło: Polski Instalator