IX Kongres INSTALEXPO 2011 odbędzie się 27 października 2011 roku w Hotelu Jan III Sobieski w Warszawie.

IX Kongres INSTALEXPO 2011
IX Kongres INSTALEXPO 2011
Redakcja Polskiego Instalatora wraz z Polską Korporacją Techniki SGGiK zapraszają
do udziału w IX Kongresie INSTALEXPO 2011 pod hasłem:
BEZPIECZEŃSTWO, JAKOŚĆ, OSZCZĘDZANIE
– TRZY KROKI DO SUKCESU

Kongres odbędzie się 27 października 2011 roku
w Hotelu Jan III Sobieski przy Placu Artura Zawiszy 1 w Warszawie.

PROGRAM KONGRESU
8.00 - Otwarcie Kongresu INSTALEXPO
9.00 - Rozpoczęcie seminarium
PANEL I – JAKOŚĆ
1. „Polskie przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych” - dr inż. Sebastian Wall, ITB, Kierownik Zespołu ds. Harmonizacji Technicznej w Budownictwie
2. „Wymagania w zakresie instalacji techniczno-sanitarnych w budownictwie” - mgr inż. Marek Płuciennik, ITB, Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska
3. „Stan techniczny instalacji, a wydajność systemu grzewczego” - dr Kazimierz Dudziński, Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii
4. „Dobra praktyka inżynierska, a niezawodność funkcjonowania instalacji” - Jerzy Grzybowski, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
PANEL II – OSZCZĘDZANIE
1. „Woda – jak ją oszczędzać” - dr inż. Wojciech Koral, Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, PWiK w Gliwicach
2. „Wodomierze, ciepłomierze, podzielniki jako element wpływający na racjonale zużycie mediów przez użytkowników lokali w budownictwie wielorodzinnym.”
3. „Odzysk ciepła - chłodzenie powietrza wentylacyjnego” - dr inż. Maciej Mijakowski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska
PANEL III – BEZPIECZEŃSTWO
1. „Bezpieczeństwo ppoż.” - dr inż. Grzegorz Kubicki, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska
2. „Intensywne opady, dlaczego wybijają studzienki” - mgr inż. Zenon Świgoń, Rzeczoznawca PZITS
3. „Problemy z wentylacją, a bezpieczeństwo” - mgr inż. Marcin Ziombski - Korporacja Kominiarzy Polskich
16.00 – Obiad dla słuchaczy w restauracji hotelowej Marysieńka

Po Kongresie INSTALEXPO w Hotelu Jan III Sobieski odbędzie się uroczysta Gala z okazji jubileuszu 20-lecia Polskiego Instalatora.
W trakcie Gali rozdane zostaną statuetki Złotego Instalatora. Wstęp za zaproszeniami.
19.00 - Otwarcie Gali z okazji 20lecia Polskiego Instalatora – Hotel Sobieski
19.30 - Rozpoczęcie części oficjalnej - rozdanie nagród Złotego Instalatora
20.15 – Uroczysta kolacja z oprawą muzyczną

Źródło: Polski Instalator