Pod hasłem przewodnim "Aktualne wymagania prawodawstwa w zakresie instalacji technicznych i praktyki zawodowej" dnia 3 października 2006 w Hotelu LORD w Warszawie odbył się IV już Kongres INSTALEXPO. Jego organizatorami była redakcja "Polskiego Instalatora" wraz z Polską Korporacją Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji.

Impreza miała charakter konferencyjno-wystawienniczy, wzbogaceniem zaś było uroczyste ogłoszenie wyników jesiennej edycji konkursu o statuetkę "Złotego Instalatora". Konferencja W trzech panelach tematycznych wygłoszono 10 referatów. Pierwszy panel poświęcony został aktualnościom w normalizacji. Zaprezentowany został postęp prac w Komitecie Technicznym 279 PKN oraz omówiono 4 ważne normy z zakresu ogrzewania (12 831, 12 828, 1264) i wentylacji (13 779). Kolejny panel związany z oceną energetyczną obiektów zawierał przedstawienie wymagań unijnych, a następnie polskich rozwiązań (ustawa o systemie oceny energetycznej budynków i propozycja określania charakterystyki cieplnej budynków). Trzeci panel poświęcono zasadom wprowadzenia do obrotu i kontroli wyrobów budowlanych oraz odpowiedzialności zawodowej w budownictwie i konsekwencjom niedopełnienia obowiązków.

Wystawa Zgromadziła ona 10 firm prezentujących najciekawsze swoje rozwiązania, wśród wystawców znaleźli się: AZ Profitor, Belimo, Biuro Techniczno-Handlowe, Clima Produkt, ENA WENT, Gazex, ITT, KAN, Poujoulat, Dom Wydawniczy MEDIUM.

Konkurs o statuetkę "Złotego Instalatora" W jesiennej edycji konkursu nagradzane są firmy za wprowadzenie na rynek ciekawych wyrobów lub rozwiązań technicznych. Pod koniec konferencji nastąpiła uroczystość ogłoszenia decyzji sądu konkursowego. Laureatami tegorocznej edycji Konkursu "Złoty Instalator" zostali: • CLIMA PRODUKT za centralę klimatyzacyjną FENIX z regeneracyjnym wymiennikiem ciepła "SUPERBLOK" • ENA WENT za centralę wentylacyjno-klimatyzacyjną ENVISTAR TOP • ROBERT BOSCH za kondensacyjne gazowe centrale cieplne Junkers CERASMART MODUL • RUG Riello Urządzenia Grzewcze za Power Plus - wiszący kocioł kondensacyjny • WOLF TECHNIKA GRZEWCZA za kotły kondensacyjne MGK mocy 130 - 300 kW.

Źródło: