Redakcja "Polskiego Instalatora" wraz z Polską Korporacją Techniki SGGiK zapraszają do udziału w IV KONGRESIE INSTALEXPO 2006. Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu są "Aktualne wymagania prawodawstwa w zakresie instalacji technicznych i praktyki zawodowej".


Organizatorzy konferencji - Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI oraz Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji zapraszają specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców, instalacji grzewczych, gazowych, sanitarnych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i automatyki, inżynierów z ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń i organizacji z zakresu techniki budownictwa, nauczycieli i studentów uczelni technicznych, a także prezesów spółdzielni mieszkaniowych, pracowników pionów technicznych, administracji osiedlowych, firm budowlanych i deweloperów na czwarte spotkanie z fachowcami w wybranych dziedzinach tematycznych, autorami warunków technicznych oraz z twórcami komputerowych programów obliczeniowych i ekspertami biegłymi w zagadnieniach gospodarczo-ekonomicznych. Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu są "Aktualne wymagania prawodawstwa w zakresie instalacji technicznych i praktyki zawodowej".

Redakcja "Polskiego Instalatora"
wraz z Polską Korporacją Techniki SGGiK zapraszają do udziału w
IV KONGRESIE INSTALEXPO 2006
03.10.2006 r., Warszawa
Hotel LORD, Al. Krakowska 218
mapa dojazdu
Podczas Kongresu wygłoszonych zostanie 11 refaratów w 3 panelach:
Panel 1: • Aktualności w normalizacji w zakresie instalacji grzewczych i wentylacyjnych.

Omówienie stanu polskiej normalizacji, a także zmian wprowadzanych m.in. w normach grzewczych 12831 (instalacje grzewcze i metoda obliczania obciążenia cieplnego), 1264 (instalacje ogrzewania podłogowego), projekcie normy zgodnej z EN 13779 (wentylacja i klimatyzacja budynków niemieszkalnych) i innych.

Panel 2: • Rynek świadectw energetycznych zgodnie z najnowszą ustawą.
Przedstawienie ostatecznego zakresu ustawy, interpretacja zmian po konsultacjach społecznych, opinie i wypowiedzi różnych środowisk branżowych.
Panel 3: • Odpowiedzialność zawodowa, kontrola materiałów.

Zakres odpowiedzialności zawodowej projektantów i wykonawców, instrumenty kontroli i egzekwowania wymagań, wprowadzenie na rynek i obrót materiałami instalacyjnymi, kontrola rynku w tym zakresie.

Program szczegółowy INSTALEXO 206:
8.00-8.15 Rejestracja uczestników
8.15-8.30 Powitanie uczestników. Krótka prezentacja wydawnictwa i miesięcznika "Polski Instalator"
8.30-10.50 Panel 1: Aktualności w normalizacji w zakresie instalacji grzewczych i wentylacyjnych
- Prace Komitetu Technicznego 274 PKN nad aktualnymi normami w zakresie
ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji
, doc. dr inż. Jerzy Makowiecki,
Wiceprzewodniczący 274 PKN
- Wentylacja i klimatyzacja zgodnie z normą EN 13 770, mgr inż. Sławomir
Pykacz, COBRTI Instal
- PN-EN 12 831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Obliczenie
zapotrzebowania na moc cieplną
, mgr inż. Marek Płuciennik, COBRTI Instal
- Ogrzewanie podłogowe w PN-EN 1264, dr inż. Mirosław śukowski, Politechnika Białostocka, Katedra Ciepłownictwa
- PN-EN 12 828 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych
systemów instalacji ogrzewczych
, mgr inż. Marek Płuciennik, COBRTI Instal
10.50-11.05 przerwa
11.05-13.20 Panel 2: Rynek świadectw energetycznych zgodnie z najnowszą ustawą
- New CEN standards related to the implementation of the Energy Performance
Buildings Directive
, Jaap Hogeling, Chair CEN-BT-WG173 on EPBD
Managing director ISSO, Rotterdam, Netherlands
- Nowy system oceny energetycznej budynków - uwarunkowania, aktualny stan
prac nad ustawą i jej aktami wykonawczymi
, mgr inż. Anna Sas-Micuń, Departament Rynku Budowlanego, Ministerstwo Budownictwa
- Określenie charakterystyki cieplnej budynku na potrzeby świadectwa
energetycznego
, dr inż. Aleksander Panek, prezes zarządu ZAE, NAPE
13.30-13.45 przerwa
13.45-15.30 Panel 3: Odpowiedzialność zawodowa, kontrola materiałów
- Zasady wprowadzania do obrotu i kontrola wyrobów budowlanych ze
szczególnym uwzględnieniem wyrobów instalacyjnych
, przedstawiciel, GUNB,
Departament Wyrobów Budowlanych
- Zawód inżynier – odpowiedzialność zawodowa w budownictwie,
konsekwencje niedopełnienia obowiązków
, doktorant Instytutu Nauk Prawnych
PAN Daniel Lewicki, specjalista z zakresu "Prawa budowlanego", zatrudniony w
organach administracji publicznej funkcjonujących w obszarze ściśle związanym z
budownictwem
- Stanowisko Ministerstwa Budownictwa związane z tematem panelu, przedstawiciel Ministerstwa Budownictwa
15.30-16.00 Uroczystość wręczenia statuetek "Złotego Instalatora"
16.10 Obiad dla słuchaczy
Do pobrania: szczegółowy program INSTALEXPO 2006
Referaty zostaną wygłoszone przez specjalistów z Politechniki Warszawskiej, Ministerstwa Budownictwa, COBRTI Instal, Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, Izby Inżynierów Budownictwa, GUNB i innych.
Kongresowi tradycyjnie towarzyszyć będą:
• Wystawa Instalexpo 2006
• Konkurs o statuetkę "Złotego Instalatora".
>>> INSTALEXPO 2006: Szczegółowe warunki uczestnictwa i inne informacje