Data rozpoczęcia
2006-07-27
Data zakończenia
2006-10-03

termin: 03.10.2006 r. miejsce: Warszawa


Redakcja "Polskiego Instalatora"
wraz z
Polską Korporacją Techniki SGGiK
zapraszają do udziału w
IV KONGRESIE INSTALEXPO 2006
03.10.2006 r. Warszawa,
Hotel LORD, Al. Krakowska 218
Kongres odbywa się pod patronatem:
- Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej
- Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
- Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
- portalu www.wentylacja.com.pl
- portalu www.klimatyzacja.pl
Organizatorzy konferencji - Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI oraz Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji mają przyjemność zaprosić specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców, instalacji grzewczych, gazowych, sanitarnych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i automatyki, inżynierów z ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń i organizacji z zakresu techniki budownictwa, nauczycieli i studentów uczelni technicznych, a także prezesów spółdzielni mieszkaniowych, pracowników pionów technicznych, administracji osiedlowych, firm budowlanych i deweloperów na czwarte spotkanie z fachowcami w wybranych dziedzinach tematycznych, autorami warunków technicznych oraz z twórcami komputerowych programów obliczeniowych i ekspertami biegłymi w zagadnieniach gospodarczo-ekonomicznych.
Zapewniona zostanie ciekawa i różnorodna tematyka zawarta w referatach wygłoszonych przez specjalistów z Politechniki Warszawskiej, Ministerstwa Budownictwa, COBRTI Instal, Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, Izby Inżynierów Budownictwa, GUNB i innych.
Tematem przewodnim są:
AKTUALNE WYMAGANIA PRAWODAWSTWA W ZAKRESIE INSTALACJI TECHNICZNYCH I PRAKTYKI ZAWODOWEJ
- Aktualności w normalizacji w zakresie instalacji grzewczych i wentylacyjnych.
Omówienie stanu polskiej normalizacji, a także zmian wprowadzanych m.in. w normach grzewczych 12831 (instalacje grzewcze i metoda obliczania obciążenia cieplnego), 1264 (instalacje ogrzewania podłogowego), projekcie normy zgodnej z EN 13779 (wentylacja i klimatyzacja budynków niemieszkalnych) i innych.
- Rynek świadectw energetycznych zgodnie z najnowszą ustawą.
Przedstawienie ostatecznego zakresu ustawy, interpretacja zmian po konsultacjach społecznych, opinie i wypowiedzi różnych środowisk branżowych.
- Odpowiedzialność zawodowa, kontrola materiałów.
Zakres odpowiedzialności zawodowej projektantów i wykonawców, instrumenty kontroli i egzekwowania wymagań, wprowadzenie na rynek i obrót materiałami instalacyjnymi, kontrola rynku w tym zakresie.
Uczestnicy Kongresu szczegółowy program z tytułami referatów otrzymają w pierwszych dniach września. Liczba miejsc ograniczona.
Kongresowi towarzyszyć będą:
• Wystawa Instalexpo 2006
• Konkurs o statuetkę "Złotego Instalatora"
>>> Warunki uczestnictwa w wystawie
>>> Zgłoszenie uczestnicwa w wystawie
>>> Regulamin konkursu o "Złotego Instalatora"
>>> Zgłoszenie wyrobu do konkursu o "Złotego Instalatora"
>>> Zgłoszenie udziału jako słuchacz
KONTAKT
• Wystawa INSTALEXPO 2006 i Konkurs "Złotego Instalatora":
Elżbieta Czerniakowska - e-mail: e.czerniakowska@polskiinstalator.com.pl
Teresa Dzianachowska - e-mail: t.dzianachowska@polskiinstalator.com.pl
tel. 0-22/ 678 31 13; 678 37 33, fax 0-22/679 52 03
• Uczestnictwo jako słuchacz w IV Kongresie INSTALEXPO 2006
Agnieszka Tomala tel. 022/678 37 30 w.220 e-mail: a.tomala@ipnet.com.pl
Szczegółowe informacje na stronie www.polskiinstalator.com.pl