14 listopada 2008 r. należąca do Koalicji Klimatycznej Fundacja Ekologiczna ARKA zorganizowała w Warszawie akcję pod hasłem: KOCHASZ DZIECI, NIE PAL ŚMIECI!

W ramach akcji u zbiegu ulic Topiel i Zajęczej reprezentujący Fundację Dariusz Paczkowski stworzył graffiti przedstawiające m.in. dziewczynkę mówiącą „Nie trujcie”, ojca z córką i dzieci wykrzykujące hasło: „Kochasz dzieci, nie pal śmieci” oraz instalację na billboardzie Ströera przy ulicy Kasprzaka, przedstawiającą dziewczynkę w masce, nad którą wiszą worki na śmieci, symbolizujące czarne chmury.

W samo południe wokół graffiti zgromadzili się przedstawiciele Fundacji Ekologicznej ARKA i Koalicji Klimatycznej, żeby zakomunikować przyglądającym się wydarzeniu widzom i mediom ważne ekologiczne postulaty związane z ochroną zdrowia i klimatu.

„Dbajmy o czyste powietrze, nie trujmy siebie i naszych dzieci” – nawoływał Wojciech Owczarz, Prezes Fundacji Ekologicznej ARKA – „Chcąc zaoszczędzić na kosztach związanych z opłatami za wywóz śmieci, mnóstwo ludzi wkłada do pieców najróżniejsze odpady i zawierające plastik opakowania. Tymczasem spalanie śmieci w domowych piecach to tylko pozorne oszczędności, za które wszyscy płacimy zdrowiem i skazujemy nasze dzieci na astmę, alergie i choroby górnych dróg oddechowych. Nie ignorujmy faktu, że co roku aż 28 tys. Polaków umiera z powodu zanieczyszczonego powietrza”.

W imieniu Koalicji Klimatycznej, Zbigniew Karaczun i Urszula Stefanowicz podkreślili wagę problemów związanych z zanieczyszczaniem atmosfery na poziome lokalnym i globalnym. Wskazali, że działania na rzecz zmniejszania emisji głównego gazu cieplarnianego - dwutlenku węgla - przyczyniają się jednocześnie do poprawy jakości powietrza, Przypomnieli również, że grudniu br. w Poznaniu odbędzie się 14 Konferencja ONZ w sprawie Zmian Klimatu. Będzie to najważniejsze globalne wydarzenie polityczne w nowożytnej historii Polski. Do Poznania przyjedzie kilkanaście tysięcy osób z całego świata. Waga wydarzenia jest ogromna, ponieważ Konferencja w Poznaniu jest elementem procesu, który ma doprowadzić do zawarcia nowego globalnego porozumienia dotyczącego ograniczenia zmian klimatu. To szansa dla Polski pokazania krajowego celu polityki klimatycznej - redukcji emisji dwutlenku węgla o 40% do 2020 roku w porównaniu z rokiem 1988.

Źródło: Koalicja Klimatyczna/Fundacja Ekologiczna ARKA

Palenie śmieci w piecach domowych jest procederem niezwykle masowym pomimo obowiązującego w Polsce zakazu. Za spalanie śmieci grozi grzywna w wysokości do 5 000 zł jednak egzekwowanie przepisów jest szalenie trudne. Fundacja Ekologiczna ARKA prowadząc ogólnopolską kampanię - KOCHASZ DZIECI, NIE PAL ŚMIECI, współpracuje już z ponad 200 gminami, by uświadomić Polakom ten niebezpieczny dla zdrowia i środowiska problem.

Podczas spalania emitujemy do atmosfery: pyły, które odkładając się w glebie, powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi, tlenek węgla, tlenek azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, rakotwórcze dioksyny i furany. Raport Komisji Europejskiej informuje, iż co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera 28 tysięcy Polaków.

„W związku z coraz większą ilością spalanych śmieci w gospodarstwach domowych obserwuję zwiększającą się ilość pacjentów chorych na astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry czy alergie pokarmowe. Nawet zdarzają się przypadki chorób nowotworowych, niestety już u dzieci” - alarmuje Krystyna Tarnawa, lekarz pediatra.

IV Dzień Czystego Powietrza obchodzony jest pod patronatem: Ministra Środowiska, Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Głównego Inspektora Sanitarnego. Kampania „Kochasz dzieci, nie pal śmieci” jest realizowana jest przy wsparciu środków Unii Europejskiej. Kampanię wspiera także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach.

Więcej na
www.fundacjaarka.pl/programy/kochasz-dzieci-nie-pal-smieci
www.fundacjaarka.pl/akcja/dzien_czystego_powietrza