Data rozpoczęcia
2010-12-02
Data zakończenia
2010-12-03
Miejsce
Wrocław

IV Dolnośląskie TARGI Energii Odnawialnej "Efektywność energetyczna w domu i firmie"
IV Dolnośląskie FORUM Energii Odnawialnej

Miejsce: Hala wystawowa Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1
Organizatorzy: Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej Dolnośląskie Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego – DCBE przy Dolnośląskim Parku Innowacji i Nauki – DPIN
Współorganizatorzy: Fundacja Centrum Innowacji i Rozwoju Energii Odnawialnych – CIREO, Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o. o.o. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość – SWP
Patronat Honorowy nad Targami i Forum objął: Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Rosnący wzrost znaczenia Odnawialnych Źródeł Energii w rozwoju gospodarczym Polski oraz wymagania stawiane w tym zakresie przez Unię Europejską powodują, że konieczne staje się rozpropagowanie wiedzy o OZE wśród szerokiego grona odbiorców.
Rozwój energetyki odnawialnej na Dolnym Śląsku jest słabszy niż w innych regionach kraju. Nie wynika to z braku potencjału, a raczej z małej aktywności społecznej. Chcąc przyspieszyć tempo rozwoju OZE w naszym regionie postanowiliśmy już po raz czwarty zorganizować targi i forum, których celem jest przybliżenie mieszkańcom, samorządom i przedsiębiorcom Dolnego Śląska tej tematyki. Mamy nadzieję, że targi i forum staną się miejscem promowania innowacyjnych, nowatorskich rozwiązań wraz z prezentacją zrealizowanych wdrożeń.
Oba przedsięwzięcia odbywać się będą równolegle.
Tematem Forum będzie strategia rozwoju odnawialnych źródeł energii na Dolnym Śląsku, możliwości wykorzystania zasobów energii wiatru, wody, ziemi i słońca a także sposobów finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii z funduszy krajowych i unijnych (ze szczególnym uwzględnieniem zasad i sposobu funkcjonowania i realizacji Programu priorytetowego OZE i Kogeneracja cz. 3 (kolektory) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącego dopłat na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.
W trakcie Forum jego uczestnicy spotkają się z wystawcami prezentującymi szeroki asortyment urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz usług związanych z tematyką realizacji i finansowania OZE na terenie ekspozycji targowej.
Połączenie Forum z Targami ma na celu wzmocnienie transferu wiedzy wprost do bezpośrednio zainteresowanych, dając im narzędzia do ewentualnego wdrażania prezentowanych rozwiązań w swoich instytucjach, firmach oraz gospodarstwach domowych.

Z okazji obu tych imprez zostanie wydana publikacja, która zawierać będzie katalog targowy i pełną tematykę Forum. Szczegóły w materiałach zgłoszeniowych na targi i forum. Uroczystość otwarcia Forum odbędzie się w hali IASE w dniu 02.12.2010 r. o godz. 9.30.

Uroczystość otwarcia Targów odbędzie się w hali IASE w dniu 02.12.2010 r. o godz. 10.00.
Zgłoszenia udziału przyjmuje i informacji udziela: Biuro Forum i Targów: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 60A tel./fax 071-354-57-00, 071-357-55-60 e-mail: spds@dolnyslask.wroc.pl Pełna informacja na: www.dolnyslask.wroc.pl