Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w kolejnej edycji konferencji "IT w Budownictwie GigaCon", która odbędzie się 22 maja 2009 w Aiport Hotel Okęcie w Warszawie.

Celem konferencji jest kompleksowe omówienie, a także przybliżenie kluczowych zagadnień związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej w sektorze budowlanym.

Konferencja ta ma slużyć wymianie wzajemnych doświadczeń i obserwacji między dostawcami a odbiorcami oprogramowania.

"IT w Budownictwie GigaCon" skierowana jest do firm budowlanych, zarządców nieruchomości, deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, w tym kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla, managerów ds.strategii, nfrastruktury, managerów działów IT oraz działów rozwoju i bezpieczeństwa.

Przykładowa temtyka:
- zarządzanie projektami budowlanymi
- zarządzanie dokumentacją projektową
- kosztorysy
- CRM, ERP
- zarządzanie jakością
- bezpieczeństwo
- outsourcing dla firm budowlanych

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY dla uczestników.

Więcej informacji na stronie: www.budownictwo.sdcenter.pl