VBW Clima Engineering jako jeden z pierwszych w Polsce zakładów produkcyjnych uzyskała certyfikat zaświadczający, iż Zintegrowany System Zapewnienia Jakości i Zarządzania Środowiskowego firmy VBW Clima Engineering został zatwierdzony przez Lloyd’s Register Quality Assurance jako zgodny z normami ISO 9001:1994 i ISO 14001:1996.

To kolejny krok firmy w zapewnianiu jakości w zgodzie z najlepszymi praktykami środowiskowymi. VBW Clima traktuje oba certyfikaty jako udokumentowanie prowadzonej polityki i naturalną konsekwencję w realizacji postawionych zadań. Możliwość połączenia obu obowiązujących norm ISO – zapewnienia jakości i (9001) i zarządzania środowiskowego (14001) w jeden zintegrowany system sprawiła, że w sposób dużo pełniejszy firma może realizować kontrolę nad powtarzalnością produkcji wyrobów najwyższej jakości i świadczeniem usług, przy stałym nadzorowaniu nieuniknionego wpływu działalności produkcyjnej na środowisko i minimalizowaniu negatywnych skutków.
Norma ISO 14001 poprzez publiczną dostępność umożliwia sprawdzenie, w jaki sposób firma wywiązuje się ze swoich postanowień i w jakim stopniu jest uciążliwa dla środowiska. Za najważniejsze cele VBW Clima Engineering w swojej polityce środowiskowej uznała ograniczenie ilości odpadów – plagi naszych czasów – i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, zarówno przy produkcji urządzeń, jak i w ich eksploatacji.

Komentarze

  • Wątpliwe ISO ?

    To dobrze, że starają się Państwo uzyskać certfikaty ISO. Jak można przczytać dokładnie z Państwa "certyfikatu" nie jest to w 100% certyfikat ISO 9001 i 14001, a jedynie potwierdzenie, ze Państwa działania sa zbieżne z wymaganiami odpowiednich certfikatów ISO - czekamy na dalszy krok zgodny z Polskimi przepisami budowlanymi i Polskimi odpoweidnikami norm ISO, czyli rzeczywiste zdobycie certyfikatów, a nie tylko zatwierdzeń, dodatkowo "... wystawionych przez Gdańsk " - niestety jest to mało wiarygodna instytucja ?Informacyjnie podaję, że zgodnie z polskimi przepisami ocena działania Państwa firmy, jej skuteczności i efektywności jest formułowana przez audit. Wynik ekspertyzy w postaci dokumentów z auditu certyfikującego jest podstawą do wydania decyzji przez kierownictwo firmy certyfikującej o nadaniu certyfikatu na okres 3 lat. Nadanie certyfikatu odbywa się poprzez, np. przez PCBC lub DQS i jest równoznaczne z otrzymaniem przez Firmę certyfikatu IQNet na ten sam okres.
    Z wyrazami szacunku
    Jacek Korbiński - PCBC