18 i 19 marca w firmie IGLOTECH odbył się audyt certyfikacyny, mający na
celu sprawdzenie zgodności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością z
wymaganiami normy ISO 9001:2000. Audyt zakończył uzyskaniem certyfikatu,
który swoim zakresem obejmuje wszystie procesy związane ze sprzedażą,
serwisem oraz instalacją urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych,
wentylacyjnych i elektrotechniczynych, a także z produkcją agregatów
skraplających i zespołów sprężarkowych.