ISH-CHINA - Targi Urządzeń Sanitarnych, Grzewczych i Klimatyzacyjnych 24-27.09.2002 Beijing w Chinach SHKG - Targi Inżynierii Sanitarnej, Grzejnictwa, Klimatyzacji, Wentylacji i Automatyki 25-28.09.2002 Lipsk w Niemczech

ISH Beijing
Międzynarodowe Targi Sanitarne, Ogrzewnictwa i Klimatyzacji odbędą się 24-27 września 2002 r. w Beijing na terenie Chin. ISH CHINA jest organizowane jako wspólne przedsięwzięcie MESSE Frankfurt i Międzynarodowych Targów Chińskich.
Jak podkreślają organizatrzy "drzwi" chińskiego rynku w 2002 r. będa otwarte szerzej niż kiedykolwiek. Przyczyną tej sytuacji są nowe zadsady handlu WTO, które już niedługo wejdą w życie. Spowodują one polepszenie warunków ekonomicznych na chińskim rynku. Producenci i eksporterzy na całym świecie spoglądają na Chiny przyjaznym okiem i z optymizmem oczekują korzysci z wprowadzenia zasad WTO.
Owy optymizm jest oczywiście odczuwalny wsród tych firm, które wspoółpracują z Chinami w branży budowlano-konstrukcyjnej, zwłaszczaże w Chinach wzrasta opyt na wysokiej jakości wyposażenia budynków, instalacje, komponenty itd.
WTO otwiera drogę do bez taryfowego i wolnego od VAT-u importu wyposażenia i produktów dla budownictwa i przemysłu konstrukcyjnego. Dotyczy to zwłaszcza wysoko zaawansowanych technologii i produktów do modernizacji struktur chińskiego przemysłu.
ISH w Chinach wypełni technologiczną i informacyjną "dziurę" pomiędzy dostawcami z zachodu i odbiorcami ze wschodu.
Podczas poprzedniej edycji targi odwiedziło 10 000 architektów i projektantów, właścicieli i zarządców nieruchomości, reprezentantów instytucji rządowych, przedstawicieli producentów, importerów, firm handlowych hurtowych i detalicznych, konstruktorów i inżynierów z Beijing i całego regionu.
Podczas tegorocznych targów będzie można oglądać wystawę wyosażenia łazienek i kuchni oraz technologii oszczędzania wody. To przedsięwzięcie powstało dzięki Targom Frankfurckim, Chińskiemu Stowarzyszeniu Ceramiki Budowlanej i Sanitarnej oraz Międzynarodowym Targom Chińskim.
wg "Rynku Instalacyjnego"
www.rynekinstalacyjny.com.pl
SHGK Lipsk
25-28 września br. w Lipsku odbedą się targi prezentujące instalacje sanitarne, grzewcze, wentylacyjno-klimatyzacyjne i systemy elektryczne. Udział w targach zapowiedziały firmy nie tylko z Niemiec, ale też z Hiszpanii, Włoch oraz krajów Beneluksu. Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę fakt, że coraz więcej niemieckich instalatorów poszukuje źródeł dostawy z innych krajów.
"Wystawcy przychodzą do centrum wystawienniczego - jednego z najbardziej nowoczesnych w Europie, dysponującego idealnymi warunkami wystawienniczymi i pierwszej klasy serwisem. - mówi dyrektor targów Bernard Blaufelder - Co więcej Niemcy są atrakcyjnym rynkiem dla przemysłu. Jest tutaj około 4,5 miliona systemów grzewczych, które były zainstalowane przed rokiem 1978 i powinny zostać wymienione do 2006 roku."
Jak twierdzą eksperci, aż około 20 milionów mieszkań w starym budownictwie potrzebuje modernizacji instalacji.
Federalne Ministerstwo Mieszkalnictwa (The Federal Housing Ministry) zakłada, że wzrosną zamówienia dla przemysłu związanego z instalacjami grzewczymi, jako rezultat prawnego uformowania konieczności oszczędności energii wyrażające się w tworzeniu niskoenergetycznych gospodarstw.
Wynikiem nowych regulacji prawnych zreduowana zostanie konsumpcja energii o 30% w porównaniu z tą zgodną ze starymi regulacjami z 1966 r. Oczywiście nowe regulacje prawne odnoszą się zarówno do nowych obiektów jaki i tych modernizowanych. Spowodują one zwiększenie zapotrzebowania na nowoczesne systemy grzewcze i nowe okna.
Targi SHKG są jedyną i najważniejszą imprezą wystawienniczą tej branży na terenie wschodnich Niemiec.
Ich pierwsza edycja, która odbyła się w roku 1998 cieszyła się dużą popularnością i skupiła ponad 580 wystawców z 14 krajów oraz 34.500 odwiedzających specjalistów. Zgodnie z przeprowadzoną ankietą, 81,5% odwiedzających stanowiły osoby na szczeblu kierowniczym, a 85,4% wystawców oceniła targi bardzo pozytywnie. Tegoroczna edycja odbędzie się na łącznej powierzchni wystawienniczej 41.000 m2, a jej tematami przewodnimi będzie gruntowna renowacja budynków i instalacji grzewczych oraz automatyzacja budynków.
Zakres tematyczny targów SHKG 2002 obejmuje:
• technika sanitarna;
• technika grzewcza;
• wentylacja i klimatyzacja;
• technika pomiarowa, sterownicza i regulacyjna, automatyzacja budynków;
• energie odnawialne;
• rury i instalacje, ochrona przeciwpożarowa i akustyczna;
• pompy, armatury;
• wyposażenie warsztatów;
• utylizacja odpadów;
• usługi, sprzęt komputerowy i oprogramowanie.
Targi te są głównie skierowane do inżynierów, architektów, rzemieślników, planistów i przedstawicieli spółek budowlanych, przedsiębiorców i inwestorów oraz wszystkich zainteresowanych najnowszymi trendami, rozwiązaniami i możliwościami, jak i regulacjami prawnymi w tej sferze działalności.
Równolegle do tych targów odbywać się będą Branżowe Targi Elektryczne efa 2002, które dzięki swej tematyce będą wspaniałym dodatkiem dla fachowców i specjalistów zajmujących się szeroko rozumianą techniką budowlaną oraz dla przedsiębiorców i inwestorów.
Doskonałym uzupełnieniem targów będzie przygotowany przez organizatorów program towarzyszący, na który składać się będą liczne seminaria i wykłady na temat aktualnych problemów branży: m.in. energii odnawialnych i efektywnych form marketingu i sprzedaży. Poruszone zostaną tematy dotyczące najnowszych dokonań, odkryć i zastosowań oraz technologii przyszłościowych. Będzie można poszerzyć swoją wiedzę prawniczą (która przecież będzie nieodzowna po naszym przystąpieniu do UE) dotyczącą aktualnych rozwiązań, regulacji i zaleceń. Mowa będzie również o metodach zapobiegawczych, takich jak sposoby sprawdzania płynności finansowej zleceniodawcy przed rozpoczęciem realizacji zlecenia. Podane zostaną wskazówki i metody unikania strat oraz efektywnego zarządzania. Znani fachowcy poinformują o najnowszych technikach zdobywania energii, energiach odnawialnych, o sposobach ponownego wykorzystywania ciepła oraz o niskim zużyciu energii.
Ponadto odbędzie się specjalny pokaz „Energie odnawialne – perspektywy dla każdego”, na którym przedstawione zostaną nowe wynalazki dotyczące tematyki energii słonecznej.
Na 26. września 2002 zaplanowane zostało spotkanie - giełda przedsiębiorców „CONTACT: innowacyjna technika budowlana”, której nadrzędnym celem jest nawiązywanie współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami. Patronat nad spotkaniem objęły Euro Info Centre Lipskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, Lipska Izba Rzemieślnicza oraz Targi Lipskie. W tym roku obecność zapowiedziało 80 przedsiębiorstw z Niemiec, Polski, Rosji, Czech, Węgier, Ukrainy, Danii, Francji, Włoch, Austrii, Szwecji i Hiszpanii. Będą to przede wszystkim przedsiębiorstwa przemysłowe, zakłady rzemieślnicze, przedstawiciele handlu hurtowego, detalicznego i specjalistycznego, jak i planiści budowlani, spółdzielnie mieszkaniowe zainteresowane inwestycjami i współpracą zagraniczną w zakresie technik energetycznych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji, technik pomiarowych, sterowniczych i regulacyjnych, czujników, automatyzacji budynków oraz systemów bezpieczeństwa i systemów ochronnych.
Na targach SHKG 2002 będzie istniała możliwość korzystania z usług bazy danych, w której dostępne są cenne informacje dotyczące planowanych publicznych i prywatnych zamówień i przedsięwzięć budowlanych. Będzie to możliwe dzięki Niemieckiej Bazie Danych Budowlanych, do której rocznie trafia 80 000 zgłoszeń i informacji na ten temat.
wg "Polskiego Instalatora"
www.polskiinstalator.com.pl
oraz
Przedstawicielstwo Targów Lipskich w Warszawie
www.ihk.pl