Data zakończenia
2012-12-26

Inżynierskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
Aktualne terminy szkoleń prowadzonych przez przedsiębiorstwo MASTA

Świadectwo kwalifikacji

25 - 26 września 2012
23 - 24 października 2012
27 - 28 listopada 2012
11 - 12 grudnia 2012


Szkolenie w ramach modułowego systemu - moduł CH-3:
SPRĘŻARKI CHŁODNICZE: budowa + działanie + użytkowanie

18 - 19 września 2012Szkolenie w ramach modułowego systemu - moduł PC-0:
BUDOWA I WYKORZYSTANIE SPRĘŻARKOWYCH POMP CIEPŁA W SYSTEMACH GRZEWCZYCH

6 - 7 listopada 2012Szkolenie w ramach modułowego systemu - moduł CH-d:
AMONIAKALNE URZĄDZENIA CHŁODNICZE - bezpieczeństwo dla obsługi, otoczenia oraz środowiska naturalnego

20 - 21 listopada 2012Szkolenie w ramach modułowego systemu - moduł CH-1:
EKSPLOATACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH: zagrożenia pracy i przeciwdziałanie

16 - 17 października 2012Szkolenie w ramach modułowego systemu - moduł CH-2:
ZASADY MONTAŻU I OBSŁUGI URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH

30 - 31 październikaSzkolenie w ramach modułowego systemu - moduł CH-6:
PRZEPISY PRAWNE W ZAKRESIE CHŁODNICTWA

2 października 2012Szkolenie w ramach modułowego systemu - moduł CH-7:
CZYNNIKI CHŁODNICZE I NOŚNIKI CIEPŁA: WŁASNOŚCI UŻYTKOWE

13 listopada
Źródło: ''