Ze względu na liczbę pracowników przedsiębiorstwa dzieli się na mikroprzedsiębiorstwa (do 10 pracowników), małe (od 10 do 50 pracowników), średnie (od 50 do 250 pracowników) oraz duże (250 i więcej pracowników). Polscy specjaliści z branży technicznej chcą pracować w korporacjach oraz dużych przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 250 pracowników – wynika z sondy internetowej przeprowadzonej przez Bank Danych o Inżynierach. Udział w ankiecie wzięło 340 osób.

Inżynierowie wybierają duże przedsiębiorstwa

Bardzo dobry pakiet socjalny, wielokulturowe środowisko, możliwość rozwoju zawodowego, atrakcyjne wynagrodzenie, wyjazdy zagraniczne i szkolenia to najważniejsze przyczyny, dla których inżynierowie wybierają korporacje. 37,7% ankietowanych zagłosowało właśnie na duże przedsiębiorstwa. Pracownicy takich firm czują się bezpieczniej. Korporacja nie upadnie z dnia na dzień, nie straci płynności finansowej przez mniejszą liczbę zamówień lub spadek sprzedaży.

Świat korporacyjny ma również swoje wady – ograniczona decyzyjność, ciągła rywalizacja, ukierunkowanie na wyniki, a nie na rozwój indywidualny pracownika. Stabilność zatrudnienia często jest pod znakiem zapytania. Osoba pracująca w korporacji może paść ofiarą zwolnień grupowych, niezależnie od wyników swojej pracy oraz zaangażowania.

Warto pamiętać o tym, iż do pracy w korporacji trzeba mieć odpowiedni charakter. Dlatego podczas rekrutacji pracodawca powinien dokładnie zbadać oczekiwania kandydata. Pozyskanie odpowiednich specjalistów nie jest prostym zadaniem. Bardzo często zdarza się, iż kandydat darzy większym zaufaniem konsultanta zewnętrznej firmy doradztwa personalnego niż przyszłego pracodawcę. W efekcie konsultant jest w stanie zweryfikować rzeczywiste kwalifikacje kandydata, rozpoznać co motywuje kandydata. Nie każdy nadaje się do pracy w dużych przedsiębiorstwach. Niektórzy ciężko znoszą stres, nie lubią być ciągle oceniani.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw. Zagłosowało na nie 30,3% inżynierów. Panuje tam rodzinna atmosfera, wszyscy się znają. Pracownicy mają dużą decyzyjność, większy wpływ na działalność i rozwój firmy, a co za tym idzie – szanse na szybki awans. Dużo pracowników ceni sobie bezpośredni kontakt z szefem, uznanie, indywidualne traktowanie. Wadą może być natomiast niższe wynagrodzenie, gorsze warunki pracy – brak opieki medycznej oraz innych dodatków pozapłacowych, szeroki zakres obowiązków. Często jest się zdanym tylko na siebie, pracownik uczy się na własnych błędach.

Pracując w mikro, małych, średnich przedsiębiorstwach oraz korporacjach można zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do założenia i prowadzenia firmy. Inżynierowie coraz częściej decydują się na otwarcie działalności gospodarczej. Jest to punkt wyjścia do realizacji własnych celów życiowych. Firma daje ogromną satysfakcję i większe dochody. Wiąże się to oczywiście z dużym ryzykiem finansowym, brakiem poczucia bezpieczeństwa, częstymi „nadgodzinami”.

Praca w korporacji może być doskonałą szansą na uczenie się od najlepszych, korzystanie z know-how, rozwój zawodowy. Zalet jest dużo, pod warunkiem jednak, że osoba będzie w stanie wytrzymać w takiej pracy kilka lat. Z bogatym doświadczeniem zawodowym, zdobytym w korporacji, łatwo jest osiągnąć sukces w małym przedsiębiorstwie. Natomiast, jeśli ktoś chce mieć dużą decyzyjność oraz widzieć efekty swojej pracy, to najlepszym rozwiązaniem jest założenie własnej działalności gospodarczej.

Źródło: Bank Danych o Inżynierach