Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Bank Danych o Inżynierach dla 27.5 % polskiej kadry inżynierskiej nie ma znaczenia wielkość firmy, w której mieliby podjąć pracę. W drugiej grupie (24.4%) znaleźli się inżynierowie, którzy chcieliby pracować w firmie zatrudniającej od 50 do 249 pracowników.Niewiele mniejszą grupę (23,8%) stanowią badani, którzy wskazali na firmę zatrudniającą powyżej 250 pracowników. Oznacza to, że niemalże co 2 pytana osoba wyraża chęć podjęcia pracy w średniej, bądź dużej organizacji. Popularność dużych koncernów jest zarozumiała – albowiem najczęściej tego typu firmy są liderami rynku w swojej branży. Stosują najnowocześniejszą technologię i metody zarządzania. Dal inżyniera duży koncern to często okazja to pracy z zaawansowanymi rozwiązaniami przy pionierskich projektach. Ponadto, powodem może być również szansa na wyższe uposażenie. Jak wiadomo im większa firma, tym z reguły wyższe zyski generuje, co bezpośrednio powinno przekładać się na wysokość wynagrodzenia pracowników. Oprócz zasadniczej pensji, należy tu wspomnieć o dodatkowych elementach wynagrodzenia takich jak: telefon komórkowy, zapewnienie prywatnej opieki medycznej dla pracownika i członków jego rodziny, dodatkowe ubezpieczenie, karty abonamentowe na siłownię, lub basen, refundacja kosztów związanych z wypoczynkiem, trzynasta pensja, nierzadko również (szczególnie na wyższych stanowiskach) samochód służbowy oraz laptop. W małych firmach pracownicy z reguły nie mają szans na takie gratyfikacje. Kolejnym czynnikiem mogą być szeroko pojęte możliwości rozwoju- częste szkolenia, finansowane z budżetu organizacji kursy podnoszące kwalifikacje, zwrot kosztów poniesionych z tytułu studiów podyplomowych itp. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji stało się konieczne aby być konkurencyjnym na rynku pracy. Polscy inżynierowie świetnie zdają sobie z tego sprawę. Wreszcie, zdaniem inżynierów, duże i średnie organizacje dają znacznie większe i nierzadko szybsze możliwości awansu także poza granicami kraju, w ramach korporacji. Z kolei 24.2% inżynierów, którzy wzięli udział w sondażu BDI twierdzi, iż najchętniej podjęłoby pracę w firmach małych (19% preferuje firmy zatrudniające 10-49 pracowników, tylko 5.2% do 9 pracowników). Według Anety Grześkiewicz – Konsultanta ds. Rekrutacji w "Banku Danych o Inżynierach"- Prawdopodobne jest, iż liczbę tę stanowią osoby np. pracujące w tzw. rodzinnych firmach, osoby młode, bez większego doświadczenia, a często również bez sprecyzowanych jeszcze preferencji zawodowych lub osoby posiadające długoletni staż pracy, którym bardziej niż na zdobywaniu kolejnych szczebli kariery zależy na stabilnej i spokojnej pracy w swojej specjalizacji. Jak podkreśla – Dla wielu inżynierów spore znaczenie ma również specyfika pracy w małych organizacjach tj. indywidualne podejście do pracownika, jak również do klienta, szybszy obieg informacji itp. Bardzo możliwe, iż osoby które wypowiedziały się w ten sposób kierują się właśnie tymi kryteriami. Według Anety Grześkiewicz – Wiele wskazuje na to, iż tendencje jakie zobrazował sondaż przeprowadzony przez BDI będą się utrzymywać. Mogą stać się również jeszcze bardziej widoczne. Należy zauważyć, iż Polska weszła do zjednoczonej Europy, a zatem polski rynek pracy stanie się rynkiem coraz bardziej "europejskim", w którym dąży się do globalizacji. Wydaje się, iż preferencje polskich inżynierów do pracy w średnich i dużych przedsiębiorstwach są na to niezbitym dowodem. Lp. W jakiej firmie najchętniej podjąłbyś pracę? Liczba odpowiedzi Udział procentowy
1 nie ma znaczenia 278 27,5%
2 50 - 249 pracowników 247 24,4%
3 powyżej 250 241 23,8%
4 10 - 49 pracowników 192 19%
5 1 – 9 pracowników 53 5,2%
Źródło: Bank Danych o Inżynierach. Analiza na podstawie odpowiedzi 1011 inżynierów na www.bdi.com.pl Bank Danych o Inżynierach powstał w 1992 roku. Dziś jest jedną z najstarszych firm doradztwa personalnego w Polsce. Firmom oferuje pełny zakres specjalistycznych usług doradczych, wśród których znajdują się m.in. rekrutacja i selekcja, wartościowanie stanowisk pracy, analizy rynku pracy, raporty płacowe, outplacement oraz serwis ogłoszeń pracy. Jego działalność doceniło już ponad 75 tys. inżynierów, którzy zdecydowali się na budowanie swoich karier zawodowych w ścisłej współpracy z Bankiem Danych o Inżynierach. Źródło: Bank Danych o Inżynierach