Czy opłaca się zostać inżynierem?

Inżynier to nie tytuł naukowy - to stan umysłu
Inżynierem może zostać osoba, która między innymi lubi matematykę, ma umysł ścisły, jest dokładna, precyzyjna. Idealny specjalista z branży technicznej powinien mieć nie tylko tytuł naukowy, ale również doświadczenie w danej dziedzinie, znać przynajmniej jeden język obcy. W niektórych specjalnościach są wymagane uprawnienia, znajomość programów (np. graficznych, do projektowania, sprawdzania jakości wyrobów), znajomość norm ISO. Jak widać nie łatwo sprostać wymaganiom pracodawców z branż technicznych.

I tu pojawia się pytanie: czy opłaca się zostać inżynierem?

Dobry inżynier jest na wagę złota. Popyt na specjalistów z branży technicznej, zwłaszcza informatycznej, nie zmalał nawet pod czas kryzysu. Świadczy o tym między innymi program pilotażowy „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych", który rozpoczął się 1 października 2008 roku.

Projekt powinien zapewnić wystarczającą podaż wykwalifikowanych specjalistów nauk ścisłych. Na liście kierunków zamawianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego znalazła się automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, energetyka, inżynieria środowiska, matematyka, itd.

Kolejnym argumentem przemawiającym za zawodami technicznymi jest względnie wysokie wynagrodzenie. Z analiz Bank Danych o Inżynierach wynika, że średnie zarobki specjalistów z branży technicznej w styczniu wyniosły 5 113 zł brutto . Natomiast według danych GUS przeciętne wynagrodzenie na polskim rynku pracy w październiku 2011 r. wyniosło 3617,16 zł. Co oznacza, że zarobki inżynierów znacznie przewyższają średnie krajowe.

Zawód inżyniera charakteryzuje stały rozwój, wdrażanie nowych technologii, praca nad ciekawymi i innowacyjnymi projektami. Inżynierowie w wielu przypadkach bardzo cenią sobie możliwość zarządzanie projektem na każdym etapie jego rozwoju, od pomysłu do finalizacji.

Wykształcenie inżynierskie pozwala pracować w różnorodnych środowiskach.

Wniosek może być jeden – warto zostać inżynierem. Dlaczego zatem tak dużo absolwentów kierunków technicznych podejmuje pracę niezgodną ze swoim wykształceniem?Jedną z przyczyn może być nieprawidłowy wybór studiów. Kierunki techniczne często są wybierane przez maturzystów ze względu na wysokie wynagrodzenia inżynierów, tradycję rodzinną, przereklamowanie w mediach zawodu inżyniera. Wybierając uczelnię oraz kierunek studiów maturzysta powinien ocenić swoje predyspozycje oraz zainteresowania, zastanowić się, jakie dziedziny nauki go interesują. Studia inżynierskie nie są łatwe. Pasjonaci techniki natomiast na pewno odnajdą się na politechnice.

Tytuł naukowy nie zawsze jest gwarancją szybkiego znalezienia dobrej pracy w zawodzie. Przyczyna – brak doświadczenia lub niewystarczające doświadczenie, brak uprawnień, nieodpowiednie cechy osobowości. Problem ze znalezieniem pracy mogą mieć między innymi mieszkańcy wsi i małych miast. Absolwent, powracający do rodzinnego miasta po studiach, może nie znaleźć tam firmy, która by zatrudniała specjalistów z jego dziedziny.

Znalezienie idealnej pracy wymaga dużo czasu oraz cierpliwości. Dlatego inżynier, który od dłuższego czasu poszukuje spełniającej jego wymagania, w końcu chce chwycić się jakiejkolwiek pracy, nie zawsze zgodnej z wykształceniem.

Absolwenci, którzy po studiach wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu lepszych zarobków, również często podejmują pracę niezgodną z wykształceniem.

Przekwalifikowanie staje się coraz popularniejsze wśród inżynierów. Zmiana zawodu jest często postrzegana jako szansa na wyższe zarobki w innej branży. Właśnie dlatego dużo inżynierów przekwalifikowują się na doradców techniczno-handlowych lub inżynierów sprzedaży. Jest to również nowe wyzwanie, nowe obowiązki, szansa nauczenia się nowych rzeczy. Przekwalifikowanie jest dobrym rozwiązaniem w przypadku braku lub niewystarczającej liczby ofert pracy w danej branży lub specjalności.

Jak już wspomniano wyżej, osoby z wykształceniem technicznym zazwyczaj mają o wiele wyższe zarobki niż średnia krajowa. Problem polega natomiast na tym, że trzeba dokształcać się przez cały czas, żeby dobrze zarabiać. Wynagrodzenia absolwentów uczelni technicznych zbytnio się nie różnią od średnich pensji absolwentów. W niektórych branżach natomiast (na przykład w sprzedaży) można od razu zarabiać względnie dużo, mając tylko predyspozycje oraz umiejętności interpersonalne.

Każdy absolwent po zakończeniu studiów stoi przed koniecznością wyboru zawodu. Warto pamiętać, że wykształcenie jest kluczem do sukcesu zawodowego. Szansę na taki sukces mają osoby głodne wiedzy, z chęcią realizowania swoich pasji, mające konkretne cele w życiu.

Źródło: Bank Danych o Inżynierach