Tylko 17,3% polskiej kadry inżynierskiej mówi kategoryczne "nie" ofertom pracy przewidzianym jedynie na czas określony. To jest takim, które nie zakładają możliwości przedłużenia umowy. Wszyscy pozostali w mniejszym bądź większym stopniu gotowi są rozważyć podjęcie tego typu współpracy - wynika z sondażu przeprowadzonego przez "Bank Danych o Inżynierach".Według badania 82,6% inżynierów stanowią osoby nie do końca zdecydowane. W tej grupie, inżynierowie gotowi rozważyć tego typu ofertę stanowią 37,6%, niezdecydowani - nastawieni raczej negatywnie do tej formy współpracy - 21,7% oraz zdecydowani już w tej chwili - 23,3%. Ten obraz sytuacji polskiego rynku pracy inżynierów stanowi wypadkową działania kilku czynników. Jednym z nich jest bez wątpienia coraz większa liczba ofert pracy przewidzianych na czas określony. "Firmy coraz częściej decydują się na zatrudnienie specjalistów do ściśle określonego zadania. Po jego wykonaniu koszty utrzymania pracownika przewyższają zysk generowany przez niego firmie, w związku z czym, dalsze jego zatrudnienie staje się zbyt dużym obciążeniem. Zwłaszcza w sytuacji kiedy koszty pracy są tak wysokie" - mówi Adam Grzywacz, Konsultant ds. Rekrutacji w "Banku Danych o Inżynierach" i dodaje "W takim przypadku idealnym rozwiązaniem staje się właśnie podpisanie umowy na czas określony". Okazuje się, że taka współpraca opłaca się obu stronom umowy. Kandydatom bowiem często udaje się wynegocjować wyższą kwotę wynagrodzenia, która rekompensuje pewne ryzyko związane z koniecznością poszukiwania nowej pracy po wygaśnięciu umowy. Firmy, dzięki opisanym wcześniej oszczędnościom, są w stanie zapłacić więcej wysoko wyspecjalizowanej kadrze pracowników. Rynek pracy kadry inżynierskiej w Polsce staje się w coraz większym stopniu rynkiem pracownika. Wpływ na to ma zwiększające się zapotrzebowanie na pracowników z technicznym wykształceniem oraz zauważalna tendencja malejącego zainteresowania technicznymi kierunkami studiów wśród młodzieży. Zdaniem Adama Grzywacza "W niedalekiej przyszłości firmy uruchamiające działalność produkcyjną na terenie Polski będą musiały liczyć się z kosztami sprowadzenia specjalistów z zagranicy. Inżynier w Polsce staje się "towarem" deficytowym". W takich warunkach inżynier może pozwolić sobie na komfort podpisania umowy na czas określony. Po jej wygaśnięciu nie powinien mieć problemu ze znalezieniem nowego zajęcia. Rynek polski jest rynkiem bardzo niestabilnym. Powstaje wiele nowych firm i wiele firm bankrutuje. W takich warunkach umowa o pracę na czas określony traci swój największy atut - przestaje być gwarantem stabilnego zatrudnienia. Inżynierowie niejednokrotnie decydują się związać na krótszy ale za to bezpieczniejszy okres z firmą mającą ugruntowaną pozycję na rynku. Tym bardziej, że większość firm inwestujących w branżę techniczną w naszym kraju pochodzi z państw, gdzie ogólno obowiązującym standardem jest umowa na czas określony. Tabela Nastawienie inżynierów do podjęcia pracy na czas określony, bez możliwości przedłużenia umowy w ujęciu liczbowym i procentowym Czy jesteś gotów do podjęcia pracy tylko na czas określony (kontrakt), bez możliwości przedłużenia umowy? Liczba osób wyrażona w % Liczba osób
Raczej tak 37,6% 258
Zdecydowanie tak 23,3% 160
Raczej nie 21,7% 149
Zdecydowanie nie 17,3% 119
Badanie zostało przeprowadzone przez "Bank Danych o Inżynierach" w ostatnim kwartale roku 2005 i objęło 686 inżynierów. Bank Danych o Inżynierach powstał w 1992 roku. Dziś jest jedną z najstarszych firm doradztwa personalnego w Polsce. Firmom oferuje pełny zakres specjalistycznych usług doradczych, wśród których znajdują się m.in. rekrutacja i selekcja, wartościowanie stanowisk pracy, analizy rynku pracy, raporty płacowe, outplacement oraz serwis ogłoszeń pracy. Jego działalność doceniło już ponad 68 tys. inżynierów, którzy zdecydowali się na budowanie swoich karier zawodowych w ścisłej współpracy z Bankiem Danych o Inżynierach. Źródło: Bank Danych o Inżynierach