Centrum Klima – lider w segmencie wentylacji i klimatyzacji w Polsce – otrzymała ze środków unijnych zwrot nakładów poniesionych na zakup nowoczesnej maszyny Spiro do produkcji kanałów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Spółka uzyskała – w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw – refundację w wysokości 415,6 tys. zł, co stanowi 50% wydatków kwalifikowanych.


Maszyny zwiększające efektywność wytwarzania kanałów transportujących powietrze w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Centrum Klima zakupiła od szwajcarskiego producenta SPIRO International. Urządzenia działają w fabryce w Piastowie. W październiku spółka uruchomiła już drugą halę produkcyjną w tej lokalizacji, zbudowaną dzięki środkom pozyskanym z emisji akcji na rynku NewConnect.

„Priorytetem Centrum Klima jest zwiększenie mocy wytwórczych przez intensywne inwestycje w nowoczesne maszyny. Dzięki zakupowi urządzeń Spiro możemy oferować naszym klientom w kraju i na wymagających rynkach Europy Zachodniej produkty najwyższej klasy i do tego po atrakcyjnych cenach. Pozytywna ocena PARP i zwrot blisko pół miliona złotych nakładów sprawił, że będziemy mogli kontynuować inwestycje zmierzające do unowocześnienia zaplecza technologicznego. Pozwoli nam to zwiększać konkurencyjność i tym samym podwyższać udział Centrum Klima w krajowym rynku HVAC - Heating, Ventilation, Air Conditioning”
– mówi Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima SA.
Zakup maszyn Spiro jest kolejną inwestycją Centrum Klima współfinansowaną ze środków unijnych. W 2006 roku spółka otrzymała dotację w ramach PHARE 2003 na zakup maszyny Spiro do produkcji kolan dla systemów wentylacyjnych. Spółka uzyskała również dofinansowanie na wdrożenie systemu ISO 9001:2000 z funduszu Wstęp Do Jakości. Ponadto, przedstawiciele firmy regularnie uczestniczą w misjach gospodarczych, m.in. na Litwie i Ukrainie, opłacanych częściowo ze środków unijnych.
W ramach szeroko zakrojonych działań inwestycyjnych Centrum Klima rozpoczęła także budowę nowego zakładu o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowym i biurowym w Wieruchowie koło Warszawy. Obecnie trwają prace projektowe nowego kompleksu o powierzchni ponad 10.000 m2, w którym produkcja uruchomiona zostanie w 2011 roku. Wartość przedsięwzięcia szacowana jest na ponad 35 mln zł.
Jednym z założeń strategii rozwoju Centrum Klima jest przejście z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW. Dzięki temu przede wszystkim zwiększy się płynność walorów spółki. Umożliwi to również pozyskanie środków m.in. na realizację projektu w Wieruchowie.

Centrum Klima
osiągnęła w 2007 roku przychody w wysokości 71 mln zł, co oznacza wzrost wobec 2006 roku o 38,4%. W ubiegłym roku zysk netto wyniósł 8,1 mln zł i wzrósł o 62% wobec roku 2006. Natomiast w pierwszym półroczu 2008 spółka odnotowała przychody na poziomie ponad 38 mln zł, co oznacza wzrost o 7,3% w stosunku do analogicznego okresu 2007 roku. Zysk netto wyniósł 4,4 mln zł. Firma charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami rentowności: rentowność operacyjna w I półroczu 2008 osiągnęła poziom 13,8%, a rentowność netto 11,7%.