Międzynarodowy Instytut Chłodnictwa oraz Wydział Mechaniczny Uniwersytetu w Skopje zapraszają na czwarta edycję Międzynarodowej Konferencji na temat Amoniakalnych Technologii Chłodniczych, która odbędzie się w dniach 14-16 kwietnia 2011 r. w Ohrid.

International Conference Ammonia Refrigeration Technology 2011
International Institute of Refrigeration (Institut International du Froid; www.iifiir.org) wraz z Faculty of Mechanical Engineering, Skopje University "Ss. Cyril & Methodius" (www.mf.edu.mk) zapraszają na na Konferencję:


Ammonia Refrigeration Technology
14-16 kwietnia 2011 r., Ohrid, Macedonia

4. Międzynarodowa Konferencja Amoniakalnych Technologii Chłodniczych odbędzie się w dniach 14-16 kwietnia 2011 r. w mieście Ohrid w Macedonii.

Tematyka konferencji: projektowanie nowoczesnych systemów zawierających amoniak, innowacje technologiczne, poprawa efektywności energetycznej, wytyczne techniczne i bezpieczeństwa.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej konferencji: www.mf.ukim.edu.mk/web_ohrid2011/ohrid-2011.html