Data rozpoczęcia
2001-02-26
Data zakończenia
2001-02-26

22-25.02 Łódź

Interservis Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 249/251,
90-456 Łódź
tel. (042)6371215, 6371359, 6372758; fax (042)6397980
e-mail: intersrv@lodz.pdi.net
http://www.interservis.lodz.pl