Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej wspólnie z gliwickim liderem branży high-tech firmą i3D wdraża innowacyjny system kształcenia studentów. Interaktywne kształcenie inżyniera to pierwszy tak zaawansowany projekt, oparty na przekazywaniu wiedzy z pomocą wirtualnej rzeczywistości.

Interaktywne kształcenie inżyniera w Politechnice Śląskiej
Interaktywne kształcenie inżyniera w Politechnice Śląskiej Wdrażany od stycznia 2010 system Interaktywne Kształcenie Inżyniera to dla Politechniki ogromne wyzwanie, ale i możliwość uczestniczenia w kreowaniu nowych standardów nauczania. Technologia Wirtualnej Rzeczywistości będzie stosowana w trakcie realizacji zajęć, podczas których studenci będą poznawali zasady mechaniki, wytrzymałości materiałów i biomechaniki, zasady konstrukcji i funkcjonowania urządzeń, maszyn i systemów wytwórczych, sposoby ich eksploatacji i automatyzacji, organizacji produkcji i zarządzania, wpływ zastosowania różnych materiałów na ich wytrzymałość, struktury i własności materiałów, procesy fizyczne zachodzące wewnątrz materiałów, obserwując wirtualne interaktywne modele.

Projekt zakłada opracowanie nowych, interaktywnych pomocy dydaktycznych, ale również wyposażenie sal Politechniki Śląskiej w zaawansowany sprzęt do projekcji 3D.

- To pierwsza zakrojona na tak szeroką skalę, nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami inicjatywa. W obejmujący 26 zadań projekt zaangażowanych jest ponad sto osób – mówi kierownik projektu w Politechnice Śląskiej, prof. dr hab. inż. Bożena Skołud. - Obecnie jesteśmy w trakcie zakończenia etapu analiz. Zakupiony został także sprzęt stacjonarny oraz mobilny. Pierwsze zajęcia z wykorzystaniem trójwymiarowych modeli odbędą się już semestrze letnim bieżącego roku.

Zestaw interaktywnych wizualizacji 3D wykorzystywany będzie w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach: Automatyka i Robotyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Mechatronika, Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych, Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach.

- Dla Politechniki Śląskiej Interaktywne Kształcenie Inżyniera to niezwykła szansa. Projekt nie tylko podniesie jakość kształcenia, ale dzięki wirtualnym modelom naszym studentom łatwiej będzie zrozumieć oraz przyswoić przekazywaną wiedzę. Wierzymy również, że tak atrakcyjny program kształcenia zyska uznanie wśród kandydatów na studia
– dodaje prof. dr hab. inż. Bożena Skołud.

Projekt Interaktywne kształcenie inżyniera jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.