Data rozpoczęcia
2001-04-09
Data zakończenia
2001-04-09

07-08.04 Kraków

Targi w Krakowie S.A.
ul. G. Zapolskiej 38
30-126 Kraków
tel. (012)6379340, 6371601, 6385656, 6384747; fax (012)6386151
e-mail: zych@targi.krakow.pl
http://www.targi.krakow.pl