Dla hotelarzy i operatorów urządzeń wellness ekonomiczność posiadanej instalacji odgrywa kluczową rolę. Obok kosztów osobowych, coraz ważniejszym czynnikiem kosztowym są stale rosnące ceny energii, co niemal zmusza do gruntownego przebadania eksploatowanych urządzeń.

Inteligentny menedżer od klimatu
Temu celowi służyć może oferowane przez firmę Klafs inteligentne i przede wszystkim energooszczędne urządzenie o nazwie Menedżer Klimatu.

Nowa norma
Stara saunowa zasada głosi: "Do dobrego nastroju potrzeba dobrego powietrza". Dlatego też zmodyfikowana norma EN, mająca na celu korzystne z punktu widzenia samopoczucia zbalansowanie klimatu w saunie, wymaga sześciokrotnej wymiany powietrza na godzinę. Jest to oczywiście wartość zakładająca pełne wykorzystanie kabiny, jednak sauny używane w komercyjnych ośrodkach są zwykle poddane silnym wahaniom ilości gości w ciągu dnia. W godzinach przedpołudniowych poziom eksploatacji kabin jest przeważnie niski, podczas gdy później stopień ich wykorzystania cyklicznie wzrasta. Podobne zmiany zachodzą, jeżeli chodzi o warunki klimatyczno-wentylacyjne, panujące w kabinie. W Austrii specjalny komitet ds. norm EN dopracowuje normę EN M 6219-1 pod kątem wymogów stawianych publicznym i komercyjnym urządzeniom saunowym. Ważną kwestię stanowi tu energooszczędność wymiany powietrza z pomocą systemu regulującego wymianę powietrza w saunie, zależnie od jego jakości w danej chwili.

Inteligentny menedżer
Menedżer klimatu analizuje powietrze w saunie oraz steruje systemem wentylacyjnym, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem na świeże powietrze. W ten sposób można obniżyć straty energii o około jedną trzecią (przy czym menedżer klimatu daje o sobie znać szczególnie w okresach małego wykorzystania urządzeń) a w konsekwencji rachunki za energię, jeśli wymiana powietrza może okresowo odbywać się na niskim poziomie. Obliczenia dowodzą, że np. hotel dysponujący dwiema saunami może z pomocą menedżera klimatu zaoszczędzić nawet 2000 euro rocznie, w przypadku kompleksów kąpielowych wyposażonych w większą liczbę saun, saunarium oraz saunę zewnętrzną, oszczędności mogą sięgnąć nawet 12000 euro rocznie. W ten sposób menedżer klimatu amortyzuje w bardzo krótkim czasie nie tylko własną inwestycję, lecz również uwalnia środki budżetowe, zarezerwowane dotychczas na koszty energii, aby wreszcie zrealizować znacznie już spóźnioną inwestycję, służącą zwiększeniu atrakcyjności istniejących urządzeń.

Tańsza przyjemność
Firma Klafs oferuje inteligentne rozwiązanie techniczne, pozwalające na optymalną wymianę powietrza w warunkach ekonomii kosztów oraz ekologicznego zażywania przyjemności w saunie.


Klafs jest wiodącym w Europie producentem saun i łaźni dla klientów indywidualnych i obiektów publicznych. Produkty firmy od dziesięcioleci wyznaczają wzorce w zakresie jakości, techniki i kształtu: począwszy od klasycznej sauny, na nowoczesnych centrach rekreacyjnych skończywszy.
Przedsiębiorstwo Klafs Saunabau GmbH & Co. KG istnieje od ponad 75 lat. Zostało założone w 1928 roku w Szczecinie przez Ericha Klafsa, który już w 1945 roku reaktywował je w Schwäbisch Hall. Początkowo, główny ciężar działalności spoczywał na zaopatrzeniu gabinetów lekarskich i szpitali, i już we wczesnym okresie skupiono uwagę na medycznych zakładach uzdrowiskowych. Erich Klafs bardzo wcześnie planował integrowanie saun z medycznymi oddziałami uzdrowiskowymi. W 1952 roku urządzono pierwszy zakład w jednym ze szpitali. W następnych dziesięcioleciach, firma Klafs dzięki saunom doczekała solidnego wzrostu. W całych Niemczech otwarto działy sprzedaży, a ponadto filie w Austrii i Szwajcarii. Klafs posiada szeroko rozgałęzioną sieć dystrybucji, posiadając ponad 40 centrów i biur dystrybucji w samych Niemczech.