Chłodnice firmy Güntner typu penthouse - inteligentne rozwiązanie dla nowoczesnych mroźni składowych.

Inteligentne chłodnice Güntner penthouse
Magazyny wysokiego składowania z automatycznym systemem wewnętrznego transportu osiągają dzisiaj wysokość od 30 do 40 m. Ogromne wymiary i zautomatyzowana technologia składowania stawiają nowe wyzwania dla doboru i instalacji chłodnic powietrza.

Firma Güntner zaprezentowała podczas targów Chillventa 2010, chłodnice penthouse własnej produkcji, które jako inteligentne rozwiązanie może być elastycznie zaadaptowane do wielu różnych typów magazynów składowych i uwarunkowań instalacyjnych. Opisane rozwiązanie jest stosowane od wielu lat w USA i obecnie zyskuje popularność także w Europie.

Chłodnice firmy Güntner typu penthouse posiadają zakres wydajności od 50 do 350 kW. Chłodnica penthouse jest instalowana na dachu, zarówno w pojedynczej, izolowanej obudowie, jak i w obudowie odpowiedniej dla wielu urządzeń. Takie posadowienie pozwala optymalnie wykorzystać przestrzeń składową. Urządzenia nie zabierają wówczas w magazynie miejsca przeznaczonego dla palet, ani nie są przeszkodą dla wózków widłowych lub automatycznych systemów wewnętrznego transportu.


Chłodnice penthouse stoją na stalowych ramach i zasysają powietrze poprzez ruszty wstawione w dach. Po wstawieniu rusztów instaluje się penthose lub kładzie na górze element dachowy. Rurociągi i zawory są z reguły instalowane ponad dachem, co umożliwia dobry dostęp dla serwisowania i konserwacji bez szkodliwego wpływu na towar – oszczędza czas i pieniądze.

System penthouse może być wykorzystana w wielu różnych typach magazynów składowych. Zależnie od sytuacji, urządzenia mogą być instalowane na jednej stronie lub na środku dachu magazynu składowego i mogą osiągnąć optymalny obieg powietrza i zasięg wydmuchu, przy zastosowaniu krótkich kanałów powietrza. Wentylatory mogą być dobrane dla różnych wartości sprężu dyspozycyjnego, np. 60 Pa lub 120 Pa.

Można również zastosować zasadę tzw. „jeziora zimnego powietrza”. W tym przypadku schłodzone powietrze jest wydmuchiwane w dół i rozprowadzane po podłodze magazynu jako “jezioro zimnego powietrza”. Zgodnie z termodynamiką cieplejsze powietrze płynie w górę pod sufit i trafia z powrotem do chłodnic powietrza.

Seria chłodnic penthouse jest dostępna dla wszystkich konwencjonalnych czynników chłodniczych: NH3, CO2, HFC.

Źródło: Chłodnictwo&Klimatyzacja