Data rozpoczęcia
2009-05-05
Data zakończenia
2009-05-05

termin: 05.05.2009 miejsce: Wrocław


Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. jako Krajowy Punkt Kontaktowy Programu "Inteligentna Energia - Program dla Europy" organizuje cykl Dni Informacyjnych na temat możliwości finansowania projektów w ramach tego programu.

"Inteligentna Energia - Program dla Europy"
jest programem europejskim wspierającym działania nieinwestycyjne, którego głównym celem jest:
- poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych,
- promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie dywersyfikacji źródeł energii,
- promowanie efektywności energetycznej oraz zastosowania nowych i odnawialnych źródeł energii w transporcie.
Pierwszy z Dni Informacyjnych odbędzie się 22 kwietnia 2009 roku w Warszawie, o godz. 10:00 w Ministerstwie Gospodarki, przy Placu Trzech Krzyży 3/5, sale A i B.
Celem spotkania jest przekazanie informacji na temat programu, w szczególności:
- warunków uczestnictwa, zakresu tematycznego oraz priorytetów,
- zasad finansowania,
- zasad wypełniania wniosków,
jak również podzielenie się doświadczeniami w prowadzeniu projektów międzynarodowych.
Gościem specjalnym spotkania będzie pan Olivier Pastre z Agencji Zarządzającej Programem CIP w Brukseli (EACI).
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej do dnia 16 kwietnia 2009 roku faksem na numer: (022) 626 09 11 lub elektronicznie na adres e-mail: kpkcip_iee@kape.gov.pl. Udział w seminarium jest bezpłatny.
Jednocześnie wszystkich tych, którzy nie będą mogli wziąć udziału w spotkaniu w Warszawie organizator zaprasza serdecznie na pozostałe dni informacyjne, które odbędą się:
- 29 kwietnia w Gdańsku
- 5 maja we Wrocławiu
- 6 maja w Poznaniu.
Do pobrania:
- Program spotkania (w formacie pdf)
- Karta zgłoszeniowa (w formacie doc)

Źródło: http://www.cip.gov.pl/index.php?p=new_p&idg=mg,1&id=232&action=show