Data rozpoczęcia
2001-10-20
Data zakończenia
2001-10-20

17-19.10 Kielce

Centrum Targowe Kielce Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 1
skr. poczt. 1587
25-672 Kielce
tel. (041) 365 12 00, 365 12 22
fax (041) 345 62 61, 366 06 86
e-mail: ctk@ctk.com.pl
http://www.ctk.com.pl
Tematyka targów:
- kotły na paliwa płynne i stałe;
- niekonwencjonalne źródła ciepła (pompy ciepła, kolektory słoneczne i inne);
- systemy kominowe;
- instalacje wodociągowe i kanalizacyjne;
- instalacje ciepłej wody, instalacje centralnego ogrzewania;
- wentylacja i klimatyzacja;
- instalacje i urządzenia gazowe;
- węzły cieplne i kompaktowe;
- elementy i układy automatyki, aparatura kontrolno-pomiarowa;
- projektowanie;
- instytuty i instytucje branżowe;
- prasa branżowa.
Program targów:
17 października - środa
09.45 - Uroczyste otwarcie targów z udziałem zaproszonych gości
10.00 - 11.00 - Zwiedzanie ekspozycji przez zaproszonych gości
10.00 - 18.00 - Konferencja "Odnawialne źródła energii"
10.00 - 17.00 - Ekspozycja otwarta dla publiczności
11.00 - 13.00 - Walne zgromadzenie Stowarzyszenia Polska Armatura Przemysłowa
13.00 - 15.00 - Posiedzenie Komisji Konkursowej
18 października - czwartek
10.00 - 17.00 - Ekspozycja otwarta dla publiczności
10.00 - 17.00 - Konferencja "Terotechnologia urządzeń Przepływowych"
10.00 - 13.00 - Konferencja "Odnawialne źródła energii"
12.00 - 12.30 - Prezentacja firmy Cichewicz
13.00 - 13.30 - Referat Pani Anny Bieli z Centralnego Ośrodka Badawczo-
Rozwojowego Techniki Instalacyjnej nt. "Stosowanie wyrobów
Instalacyjnych w świetle przepisów dostosowawczych do
wymagań Europejskich"
14.00 - 15.00 - Finał konkursu ekologicznego "ZDROWA WODA CZYSTE ŚRODOWISKO"
15.00 - Rozstrzygnięcie konkursu - wręczenie nagród
19 października - piątek
10.00 - 16.00 - Ekspozycja otwarta dla publiczności
Konferencje i seminaria:
17 października - środa
10.00 - 18.00 - Konferencja "Odnawialne źródła energii"
18 października - czwartek
10.00 - 17.00 - Konferencja "Terotechnologia urządzeń Przepływowych"
10.00 - 13.00 - Konferencja "Odnawialne źródła energii"
13.00 - 13.30 - Referat Pani Anny Bieli z Centralnego Ośrodka Badawczo-
Rozwojowego Techniki Instalacyjnej nt. "Stosowanie wyrobów
Instalacyjnych w świetle przepisów dostosowawczych do
wymagań Europejskich"