Data rozpoczęcia
2009-09-29
Data zakończenia
2009-09-29

29.09.2009 Warszawa
Redakcja "Polskiego Instalatora"
wraz z Polską Korporacją Techniki SGGiK
zapraszają do udziału w
VII KONGRESIE INSTALEXPO 2009
pod hasłem

Sprawność energetyczna urządzeń i systemów instalacyjnych
w świetle uzyskiwanych efektów ekonomicznych


29.09.2009 r. Warszawa
Hotel LORD, Al. Krakowska 218

Kongres odbywa się pod patronatem:
- Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
- Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
- Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej
Organizatorzy konferencji - Redakcja POLSKIEGO INSTALATORA oraz Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji mają przyjemność zaprosić specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców, instalacji grzewczych, gazowych, sanitarnych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i automatyki, inżynierów z ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń i organizacji z zakresu techniki budownictwa, nauczycieli i studentów uczelni technicznych, a także prezesów spółdzielni mieszkaniowych, pracowników pionów technicznych, administracji osiedlowych, firm budowlanych i deweloperów na siódme spotkanie z fachowcami w wybranych dziedzinach tematycznych, autorami warunków technicznych oraz z twórcami komputerowych programów obliczeniowych i ekspertami biegłymi w zagadnieniach gospodarczo-ekonomicznych.
Organizatorzy zapewniają ciekawą i różnorodną tematykę zawartą w referatach wygłoszonych przez specjalistów z uczelni wyższych, instytutów, ministerstw, ośrodków badań, stowarzyszeń branżowych...
Tematem przewodnim Kongresu INSTALEXPO 2009 jest Sprawność energetyczna urządzeń i systemów instalacyjnych w świetle uzyskiwanych efektów ekonomicznych
Szczegółowy program Kongresu ze spisem referatów zostanie opublikowany w sierpniu 2009 r.
Kongresowi towarzyszyć będą:
Wystawa Instalexpo 2009
"Jesienne" spotkania branży instalacyjnej w formule, połączenia kongresu - wiedzy praktycznej z wystawą - ofertą rynku, zostały dobrze przyjęte przez środowisko branżowe.
Organizatorzy zapraszają producentów i dystrybutorów urządzeń elektrycznych, grzewczych, sanitarnych, gazowych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i automatyki do zaprezentowania swojej oferty handlowej na wystawie towarzyszącej kongresowi.
Konkurs o statuetkę "Złotego Instalatora"
Celem konkursu jest promocja firm mających szczególne osiągnięcia w swoich dziedzinach.

Konkurs o Złotego Instalatora
- statuetka przyznawana dla najlepszych wyrobów w branży instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nagrody zostaną wręczone podczas Kongresu INSTALEXPO 2009.
Do pobrania
dodatkowe informacje i formularze zgłoszeniowe:
- Warunki uczestnictwa w wystawie
- Zgłoszenie uczestnicwa w wystawie
- Zgłoszenie udziału jako słuchacz
- Regulamin konkursu o "Złotego Instalatora"
- Zgłoszenie wyrobu do konkursu o "Złotego Instalatora"
Zgłoszenia:
do 24 sierpnia 2009 r.
- konkurs Złotego Instalatora
do 11 września 2009 r. - wystawcy i słuchacze
Forum Doradcy Energetycznego
Równolegle z INSTALEXPO 2009 odbędzie się I Forum Doradcy Energetycznego pod hasłem
"Świadectwa energetyczne - pierwsze miesiące doświadczeń, nowe standardy w polskim budownictwie"
Kontakt:
Anna Pawłowska: a.pawlowska@polskiinstalator.com.pl, tel. 022 48 90 155
Przemysław Korczyński: pkorczynski@doradcaenergetyczny.pl, tel. 022 678 35 92
Szczegółowe informacje o INSTALEXPO na stronie www.polskiinstalator.com.pl