14 października 2008 r. w Warszawie w Hotelu LORD przy Alei Krakowskiej 218 odbył się VI Kongres INSTALEXPO. Patronat nad impreza objęli: prof. Bogdan Mizieliński (Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej), Wiesław Olechnowicz (Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa), Jan Bylicki (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych).


Tematem przewodnim były Efektywne instalacje – nowoczesna technika a akty prawne.
Podczas konferencji wygłoszono 14 referatów w 3 panelach.

1 PANEL:

- mgr inż. Jerzy Grzybowski, GUNB (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego) – „Omówienie procesu budowlanego w świetle przepisów prawa po nowelizacji ustawy Prawo budowlane”
- mgr inż. Marek Płuciennik, Zakład Fizyki Cieplnej i Instalacji Sanitarnych, ITB – „Przewidywany zakres nowelizacji warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki w problematyce dotyczącej instalatorów.” Nowelizacja rozporządzenia – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obejmie także dostosowanie jego wymagań do zadań wynikających z wprowadzanej certyfikacji energetycznej budynków i mieszkań.
- dr inż. Jerzy Dylewski, główny specjalista ds. zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym, dyrektor Biura Ekspertyz Budowlanych „Rzeczoznawca”– „Jak uzyskać uprawnienia projektowe i wykonawcze, czyli być albo nie być na budowlanym rynku zawodowym”
- dr inż. Lucjan Furtak, Zakład Klimatyzacji I Ogrzewnictwa, Politechnika Warszawska
- „Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla ogrzania powietrza zewnętrznego dopływającego do spalania w urządzeniach gazowych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych”
- dr inż. Arkadiusz Węglarz, ZAE, KAPE, adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej - „Analiza technicznych środków wzrostu efektywności energetycznej i zastosowania OŹE w systemach grzewczych”

2 PANEL:

- mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz, rzeczoznawca budowlany GINB, audytor energetyczny KAPE – „Świadectwa charakterystyki energetycznej – nowy system oceny energetycznej budynków po zmianie ustawy Prawo budowlane w dniu 19 września 2007 r. wdrażającej postanowienia Dyrektywy 2002/91/WE (stan prawny na 15 września 2008 r.)”
- dr inż. Krystyna Kubica, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska w Gliwicach – „Wybrane zagadnienia spalania paliw stałych – węgla i biomasy w instalacjach małej mocy”
- dr inż. Dariusz Kwiecień, Katedra Klimatyzacji i Ciepłownictwa, Politechnika Wrocławska – „Kolektory słoneczne w solarnych systemach klimatyzacyjnych”
- dr inż. Dorota Chwieduk, PAN (Polska Akademia Nauk) – „Rozwój kolektorów słonecznych w kraju a realizacje na świecie”
- mgr Małgorzata Kijowska, Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza, NFOŚiGW – ”Wsparcie NFOŚiGW na rzecz wykorzystania OŹE”
3 PANEL:
- dr inż. Robert Sekret, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery, PCz – „Efekty energetyczne, ekologiczne i ekonomiczne racjonalizacji gospodarki ciepłem w zespole budynków Politechniki Częstochowskiej”
- dr Kazimierz Dudziński, Stowarzyszenie ds. rozliczania energii – „Integralność instalacji w budynku wielolokalowym – wybrane aspekty prawne i techniczne”
- dr inż. Wojciech Koral, Politechnika Śląska w Gliwicach, PWiK w Gliwicach – „Bilansowanie zużycia wody w budynkach wielorodzinnych – nowe doświadczenia" Przedstawione zostały wyniki badań, które autor prowadził w tym roku w czterech miastach Polski Centralnej i Południowej.
- mgr inż. Wojciech Ciejka, ekspert w dziedzinie ciepłomierzy, wodomierzy, podzielników –
„Konsekwencje błędów w opomiarowaniu zużycia energii cieplnej w budynkach wielorodzinnych”.

Kongresowi towarzyszyła wystawa Instalexpo 2008. Wśród wystawiających firm były: BMeters, Dinak, Flir, Gazex, Hewalex, Istpol, Junkers, Kan, Rbr, Regulus, Smay, Vaillant, Viessmann, Wavin Metalplast-Buk.
„Jesienne” spotkania branży instalacyjnej w formule połączenia kongresu – wiedzy praktycznej z wystawą – ofertą rynku, są dobrze przyjmowane przez środowisko branżowe.
Podczas Kongresu rozdano statuetki „Złotego Instalatora”. ZŁOTY INSTALATOR jest nagrodą honorową. Organizatorami konkursu są Instalator Polski Sp. z o.o., wydawca miesięcznika „Polski Instalator” oraz Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
W ciągu roku odbywają się dwie edycje konkursu o ZŁOTEGO INSTALATORA:
- edycja jesienna z uroczystym wręczeniem statuetek podczas Kongresów INSTALEXPO;
- edycja wiosenna, której wyniki ogłaszane są podczas Wiosennej Gali Instalatorów.
We wrześniu nagradzane są wyroby, opracowania technologiczne i konstrukcyjne charakteryzujące się wysokimi walorami technicznymi, użytkowymi i estetycznymi, walorami ekologicznymi, nowoczesnością i niezawodnością w działaniu. W odróżnieniu od edycji jesiennej, w wiosennym konkursie nagradzane są firmy za różnorodne formy działalności m.in. za organizację handlu, kształcenie specjalistów branżowych czy wzorowe wykonanie instalacji.
Zwycięzcom Konkursu wręczana jest statuetka odlewana w brązie autorstwa prof. Bohdana Chmielewskiego wraz z okolicznościowym dyplomem.
Liczba przyznawanych statuetek pozostaje do decyzji Komisji Konkursowej. Laureaci konkursu mają bezterminowe prawo do wykorzystania w celu reklamy, promocji oraz prowadzenia korespondencji wizerunku statuetki i tytułu „Laureat Konkursu Złotego Instalatora”.

ZŁOTY INSTALATOR 2008 – edycja jesienna – 5 nagród

Sąd Konkursowy obradował w składzie:
Przewodniczący Sądu: prof. Bogdan Mizieliński – Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej
Sekretarz Sądu: Tomasz Malowany – Polska Korporacja Techniki SGGiK
Jurorzy: Piotr Czerwiński – Polska Korporacja Techniki SGGiK, Małgorzata Tomasik – Redakcja „Polskiego Instalatora”, Andrzej Sław – Centrum Szkolenia Gazownictwa, Wiesław Olechnowicz – Mazowiecka Izba Inżynierów Budownictwa, Andrzej Kaczorowski – Mazowiecka Izba Inżynierów Budownictwa.
Na podstawie zgłoszonych wniosków, przesłanych dokumentów oraz przeprowadzonej lustracji, Sąd Konkursowy na posiedzeniu w dniu 16 września 2008 r. postanowił przyznać statuetkę „Złotego Instalatora”:
• dla firmy: ESBE, 42-677 Czekanów, Szałsza, ul. Kościelna 7
za zawory temperaturowe ESBE, seria LTC i VTC
• dla firmy: VIESSMANN Sp. z o.o., 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 65
za pompę ciepła VITOCAL 300-A powietrze-woda z technologią DIGITAL Scroll i systemem RCD
• dla firmy: ROBERT BOSCH Sp. z o.o. dział JUNKERS, 02-822 Warszawa,
ul. Poleczki 3
za wiszący kocioł kondensacyjny Cerapur ACU z wbudowanym zasobnikiem warstwowym ze stali nierdzewnej
• dla firmy: GEBERIT Sp. z o.o., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 1
za stelaż montażowy Duofix3 do WC ze spłuczką podtynkową UP320 i uniwersalnym przyciskiem spłukującym Sigma50
• dla firmy: SMAY Sp. z o.o., 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29
za klapo-regulator odcinający Da Vinci (KTM-ME-VAV)

Laureaci i Jury Złotego Instalatora 2008
Foto: Polski Instalator
>>zobacz fotogalerię INSTALEXPO 2008