Trzecie spotkanie INSTALEXPO 2005 rozpoczyna się w Warszawie w hotelu "Gromada" przy ul. 17 Stycznia 32 już jutro, dn. 27 września. Prócz bogatego programu szkoleń i seminariów kongresowi towarzyszyć będzie wystawa. Uwaga - liczba miejsc ograniczona. Bilet wstępu 10 zł do nabycia przed wejściem na Kongres, po uprzednim zgłoszeniu udziału.

Organizatorzy konferencji – Wydawnictwa EURO-MEDIA, INSTALATOR POLSKI oraz Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji zapraszają specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców, instalacji elektrycznych, grzewczych, gazowych, sanitarnych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i automatyki, inżynierów z ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń i organizacji z zakresu techniki budownictwa, nauczycieli i studentów uczelni technicznych, a także prezesów spółdzielni mieszkaniowych, pracowników pionów technicznych, administracji osiedlowych, firm budowlanych i deweloperów na trzecie spotkanie z fachowcami w wybranych dziedzinach tematycznych, autorami warunków technicznych oraz z twórcami komputerowych programów obliczeniowych i ekspertami biegłymi w zagadnieniach gospodarczo-ekonomicznych.
Kongresowi patronują:
• Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej
• Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej
• Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
• Stowarzyszenie Elektryków Polskich
• Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
• portal www.wentylacja.com.pl
Branżowe panele tematyczne INSTALEXPO 2005 odbywać się będą równolegle w dwóch różnych salach:

BLOK: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

I DZIEŃ 27 WRZEŚNIA 2005
9:00-9:30 Rejestracja uczestników
9:30-12:05 Powitanie uczestników. Krótka prezentacja wydawnictwa i miesięcznika "Polski Instalator"
Panele: Technika grzewcza i sanitarna
Automatyka I elektrotechnika budynków
12:05-13:40 Sala B PANEL 1: PRAWODAWSTWO W CHŁODNICTWIE
1. „Obowiązki podmiotów używających lub dokonujących obrotu substancjami kontrolowanymi w świetle aktualnych przepisów ochrony środowiska”, Urszula Owczarska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
2. „Dyrektywa o Charakterystyce Energetycznej Budynków. Zakres i metoda: określania charakterystyki energetycznej budynków; inspekcji kotłów, systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”, dr inż. Andrzej Wiszniewski, Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, Politechnika Warszawska
13:40-14:10 Przerwa: Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu „Złoty Instalator”, wręczenie statuetek laureatom
14:10-15:50 Sala B PANEL 2: OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W KLIMATYZACJI
1. „Wybrane aspekty zastosowania systemu free-cooling w instalacjach realizujących obiegi lewobieżne”, dr inż. Bogusław Białko, Zakład Chłodnictwa i Systemów Klimatyzacyjnych, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej
2. „Opłacalność odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych” dr inż. Tomasz Mróz, Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza Politechniki Poznańskiej
3. „ECONET – Alternatywny system odzysku ciepła w centralach klimatyzacyjnych”, prezentacja firmy Flakt Woods
II DZIEŃ 28 WRZEŚNIA 2005
10:15-11:45 Sala B PANEL 1 : AUTOMATYKA I SYSTEMY BMS
1. „BMS w eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji”, prof. nzw. dr hab. Bernard Zawada, Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej
2. „Nagrzewnica Volcano VR – rewolucja w ogrzewaniu nadmuchowym”, prezentacja firmy EUROHEAT
11:45-14:10 Przerwa
Panele: Technika grzewcza i sanitarna
Automatyka I elektrotechnika budynków
14:10-15:45 Sala A PANEL 2 : TECHNIKA PRZECIWPOŻAROWA
1. „Możliwości wykorzystania systemów wentylacyjnych do potrzeb oddymiania”, dr inż. Grzegorz Kubicki, Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej
2. „JetFan - bezkanałowy system wentylacji i oddymiania” prezentacja firmy Flakt Woods
BLOK: TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA
I DZIEŃ 27 WRZEŚNIA 2005
9:00-9:30 Rejestracja uczestników
9:30-10:00 Powitanie uczestników. Krótka prezentacja wydawnictwa i miesięcznika "Polski Instalator"
10:00-11:45 Sala A PANEL 1: ANALIZA PRACY UKŁADÓW OGRZEWANIA I C.W.U
1. „Wybór układu prowadzenia przewodów centralnego ogrzewania", dr inż. Michał Strzeszewski, Politechnika Warszawska, dr inż. Paweł Kędzierski, NAPE, PW
2. „Oszczędności energii osiągane w wyniku regulacji hydraulicznej systemów grzewczych i chłodniczych”, prezentacja firmy AFRISO
3. „Ogrzewanie podłogowe – sposób regulacji a zużycie energii i komfort cieplny"
dr inż. Andrzej Górka, Politechnika Poznańska
4. "Moduł dwóch stref grzewczych NT-WT – oszczędność czasu i pieniędzy",
prezentacja firmy RUG Riello
11:45-12:00 Przerwa
12:00-13:40 Sala A PANEL 2: CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA OBIEKTÓW
1. „Nowy system oceny energetycznej budynków – proponowane regulacje prawne”,
mgr inż. Anna Sas-Micuń, Departament Architektury i Budownictwa, Ministerstwo Infrastruktury
2. referat Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego
3. „Termomodernizacja i certyfikacja energetyczna budynków – nowe zadania stawiane audytorom energetycznym", dr inż. Paweł Kędzierski, NAPE, Politechnika Warszawska
4. prezentacja firmy GAZEX
13:40-14:00 Przerwa: Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu „Złoty Instalator”, wręczenie statuetek laureatom
II DZIEŃ 28 WRZEŚNIA 2005
9:30:12:00 Rozpoczęcie
Panele: Wentylacja i klimatyzacja,
Automatyka i elektrotechnika budynków
12:00-13:50 Sala B PANEL 1: TENDENCJE W PROJEKTOWANIU I REALIZACJI KOTŁOWNI I WĘZŁÓW
1. „Klasy energetyczne – nowy standard oznaczania sprawności pomp", prezentacja firmy GRUNDFOS
2. „Regulacja instalacji ogrzewczej oraz źródła ciepła po przeprowadzonej termomodernizacji budynku wielorodzinnego – podstawowe warunki uzyskania rzeczywistego zmniejszenia zużycia ciepła”, dr inż. Mieczysław Dzierzgowski, Politechnika Warszawska
3. „VITOMODUL 300 – kotłownia przyszłości", dr inż. Adolf Mirowski, prezentacja firmy VIESSMANN
4. „Kominowe systemy powietrzno-spalinowe do nowoczesnych kotłów gazowych”,
dr inż. Zbigniew Tałach, Instytut Nafty i Gazu
5. prezentacja firmy UMET
13:50-14:10 Przerwa
14:10-15:45 Sala B PANEL 2 : ZUŻYCIE ENERGII I MEDIÓW
1. „Rozliczanie kosztów przygotowania ciepłej wody w budynkach wielorodzinnych przyłączonych do miejskich systemów ciepłowniczych”, dr hab. inż. Jan Syposz,
mgr inż. Grzegorz Bartnicki, Politechnika Wrocławska

2. „Odnawialne Źródła Energii: przyszłościowe trendy w urządzeniach firmy Viessmann", mgr inż. Ireneusz Jeleń, prezentacja firmy VIESSMANN
3. „Granice oszczędzania wody a możliwość pomiaru jej zużycia", dr inż. Jarosław Chudzicki, Politechnika Warszawska
BLOK: AUTOMATYKA I ELEKTROTECHNIKA BUDYNKÓW
I DZIEŃ 27 WRZEŚNIA 2005
9:00-9:30 Rejestracja uczestników
9:30-10:00 Rozpoczęcie kongresu: Powitanie uczestników. Krótka prezentacja wydawnictwa "Instalator Polski" i miesięcznika "Elektroinstalator"
10:00-11:45 Sala B PANEL 1
1. „Tendencje rozwojowe w zakresie automatyki budynków w Polsce – dokonania, stan obecny, perspektywy” – dr inż. Teresa Kupczyk, Politechnika Wrocławska
2. „Koncepcja funkcjonowania IBMS w świetle najczęściej popełnianych przez inwestorów błędów” - dr inż. Teresa Kupczyk, Politechnika Wrocławska
3. „Inteligentny budynek – technologie, wyzwania i obietnice...” – dr inż. Marek Bromirski
4. „Kable bezpieczne i systemy prowadzenia linii kablowych” – Celina Kędra, prezentacja firmy BITNER
11:45-13:40 Przerwa długa
13:40-14:00 Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu „Złoty Instalator”, wręczenie statuetek laureatom
14:00-15:45 Sala A PANEL 2
1. „Systemy otwarte w budynkach” – Jacek Łukaszewski, TOUR ANDOVER CONTROLS
2. „Szynoprzewody w inteligentnych budynkach” – Maciej Napiórkowski, SCHNEIDER
3. „Topologie UPS – uprządkowana klasyfikacja” – Tomasz Wojda, EATON POWER QUALITY
II DZIEŃ 28 WRZEŚNIA 2005
10:00-11:45 Sala A PANEL 1
1. „Inteligentne systemy automatyzacji budynków – w kierunku integralności i większej funkcjonalności”, Włodzimierz Boroń, Instytut Systemów Sterowania
2. „Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji elektrycznych – program ECODIAL, nakładka AUTOCAD”, Maciej Napiórkowski, SCHNEIDER
3. „Najszybsze sieci okablowania strukturalnego – 10 gigabit Ethernet” – Robert Wawrzyniak, C&C PARTNERS TELECOM
11:45-12:00 Przerwa
12:00-13:45 Sala A PANEL 2
1. „Zdalna obsługa systemu Instabus EIB na bazie merten@home” – reneusz Rzeczkowski, prezentacja firmy MERTEN
2. „Alarmline LHD4. Detektor liniowy temperatury. Typowe zastosowania” – Marcin Wołoszka, prezentacja firmy KIDDE
3. „System KD-1230 ze środkiem gaśniczym Novec 1230, następna generacja stacjonarnych instalacji gaśniczych”, Łukasz Tkaczyk, prezentacja firmy KIDDE
4. „Komputerowe wspomaganie projektowania w instalacjach elektroenergetycznych” – mgr inż. Ireneusz Surówka, Politechnika Wrocławska
Na wystawie INSTALEXPO swoją ofertę zaprezentują firmy:

BSH
Euroheat
Gazex
Istpol
Konwektor
Merten
Schneider Electric
Smay
Uniwersal
Rosenberg
Viessmann

Prócz wystawy na INSTALEXPO 2005 odbęda się dwa konkursy:
- o Złotego Instalatora – Statuetka przyznawana dla najlepszych wyrobów w branży instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
- o Złotą Iskrę – Statuetka przyznawana dla najlepszych wyrobów w branży instalacji elektro-technicznej, automatyki i oświetlenia.
INSTALEXPO 2005:
termin: 27-28 września 2005 r.
miejsce: Hotel Gromada, Warszawa, ul. 17 Stycznia 32