Data rozpoczęcia
2011-10-13
Data zakończenia
2011-10-13
Miejsce
Bydgoszcz

Millenium jest organizatorem Seminariów Regionalnych - Targów dla architektów, projektantów, biur projektowych i inwestorów instytucjonalnych. Podczas seminariów tematycznych Instalacje sanitarne i Technika grzewcza swoją prezentację będzie miała firma Ekoklimax-Projekt z Bydgoszczy, producent central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła „Ekozefir”.

Seminaria Millenium skierowane są do projektantów instalacja sanitarnej i techniki grzewczej. W ramach Instalacji sanitarnych i Techniki grzewczej omawiane są tematy związane z zakresem uprawnień projektantów instalacji sanitarnych, czyli: klimatyzacja i wentylacja, ogrzewanie, woda, gaz, kanalizacja i oczyszczanie ścieków.

Terminarz Seminariów Regionalnych Millenium wraz z prezentacją Ekoklimax-Projekt pt. Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła „Ekozefir”. Nowoczesne Systemy Wentylacyjne:
Ekozefir
Białystok - 06.09.2011 r.
Warszawa - 07.09.2011 r.
Olsztyn - 13.09.2011 r.
Zielona Góra - 05.10.2011 r.
Bydgoszcz - 13.10.2011 r.


Na seminariach swoje prezentacje będą miały także firmy:
- NEDERMAN Systemy filtrowentylacyjne Nederman dla przemysłu. Instalacje centralnego odkurzania
- FLIR Termowizja w budownictwie. Przykłady zastosowania.

Seminarium Regionalne - Targi dla architektów, projektantów, biur projektowych i inwestorów instytucjonalnych organizowane są przez Millennium Gazeta Budowlana. O szczegółowy program seminariów można zapytać telefonicznie + 48 71 347 57 26 lub mailowo info@biotop.pl


Millennium Gazeta BudowlanaMillennium Gazeta Budowlana już blisko 10 lat organizuje pod patronatem swojej gazety comiesięczne spotkania seminaryjne z przedstawicielami środowiska projektowego reprezentujących biura projektowe, własne podmioty gospodarcze lub inwestorów instytucjonalnych.
Misją Organizatora jest rozpowszechnianie wiedzy o nowych materiałach, rozwiązaniach i technologiach stosowanych w budownictwie. Przedstawiciele producentów i importerów materiałów budowlanych mają możliwość zapoznania projektantów z materiałami, które są godne polecenia inwestorowi w postaci prezentacji multimedialnych lub indywidualnych konsultacji.
Od wielu lat oprócz producentów materiałów budowlanych Millennium współpracuje również z przedstawicielami administracji państwowej. Są to służby, które uczestniczą na etapie uzgadniania dokumentacji technicznej lub są obecna w trakcie odbiorów obiektów użyteczności publicznej czy też obiektów przemysłowych. Ponadto współpracuje z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkim i Miejskim Konserwatorem Zabytków, Państwową Strażą Pożarną, Wydziałami Architektury Urzędów Miejskich i Starostw wydającymi pozwolenie na budowę, Sanepidem oraz Wydziałami Ochrony Środowiska.
Wykłady seminaryjne dotyczą m.in.:
• zmian w Prawie Budowlanym
• warunków, jakim muszą odpowiadać budynki w zakresie ochrony ppoż.
• procedur obowiązujących przy składaniu dokumentacji technicznej w celu uzyskania pozwolenia na budowę
• projektów technologicznych obiektów kontrolowanych ze strony Sanepidu
• wymagań Służb Ochrony Zabytków przy nowych inwestycjach i obiektach już istniejących.
Grupa docelowa: architekci, projektanci, biura projektowe, inwestorzy instytucjonalni reprezentujący spółdzielni mieszkaniowe, developerzy, piony techniczno-budowlane firm prowadzących własne inwestycje.
Podział tematyczny seminariów: Architektura i Budownictwo, Architektura Wewnętrzna, Instalacje sanitarne i Technika grzewcza, Instalacje elektryczne i Automatyka budynków, Instalacje elektryczne i Automatyka przemysłowa, Budownictwo drogowe i Infrastruktura drogowa.
Seminaria odbywają się w miastach wojewódzkich Polski. Zaproszenia kierowane są do projektantów w ramach danego regionie.
Źródło: ''