Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o. zaprasza na szkolenie z zakresu wymagań dotyczących projektowania, budowy i ekploatacji instalacji ziębniczych na CO2.


Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o.

zaprasza na szkolenie

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA, BUDOWY I EKSPLOATACJI
INSTALACJI ZIĘBNICZYCH NA CO2

11-12.12.2008 r., Kraków, ul. Lea 116
Dwudniowe szkolenie z zakresu projektowania, budowy i ekploatacji instalacji ziębniczych na CO2 pozwala na poszerzenie wiadomości w tym temacie. Skierowane jest do osób wykonujących usługi związane z projektowaniem, serwisowaniem, eksploatacją i konserwacją urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających dwutlenek węgla.
Program szkolenia:
Pierwszy dzień: godz. 9.00 – 15.00
1. Właściwości CO2 jako czynnika ziębniczego.
2. Zastosowanie CO2 w przemysłowych i handlowych urządzeniach chłodniczych - transkrytyczne i podkrytyczne obiegi ziębnicze.
3. Wymagania bezpieczeństwa i ochrony środowiska stosowane w projektowaniu, budowie i eksploatacji.
4. Podstawowe parametry projektowe instalacji z CO2 wprowadzenie.

Drugi dzień: godz. 9.00 - 15.00

1. Wytyczne projektowania (wytrzymałość) instalacji i urządzeń z CO2 – przepisy i wymagania prawne techniczne.
2. Przykładowe projekty instalacji ziębniczych CO2 i standardowe podzespoły składowe instalacji.
3. Doświadczenia praktyczne w stosowaniu CO2 w instalacjach ziębniczych.
Czas trwania szkolenia: 2 dni
Termin szkolenia: 11-12.12.2008 r.
Kontakt:
Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o.
30-133 Kraków, ul. J. Lea 116
Małgorzata Wąs
tel. +48 12 637 09 33 w. 212
fax +48 12 637 37 24
e-mail: szkolenia@coch.pl