Skuteczne i nowoczesne systemy centralnego odkurzania pyłów węglowych, cementowych, popiołów, słodu, mączki, peletu, biomasy i innych - najlepszym sposobem na utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na stanowisku pracy.

Instalacje centralnego odkurzania dla przemysłu od NAAR Technik
Do tego, że czystość w obiektach przemysłowych sprzyja niezawodności linii technologicznych oraz podnosi wydajność produkcyjną pracowników i maszyn, a tym samym zwiększa efektywność zakładów nikogo nie trzeba przekonywać. Utrzymywanie czystości jest również bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Niezbędne staje się regularne sprzątanie zanieczyszczeń pyłowych mogących stwarzać atmosfery potencjalnie wybuchowe. W związku z powyższymi faktami coraz częściej projektanci zalecają w nowo budowanych obiektach lub przy modernizacjach istniejących zastosowanie instalacji centralnego odkurzania. Instalacje takie pozwalają na łatwe utrzymanie czystości w zakładach pracy, umożliwiają szybkie sprzątanie i nie obciążają pracowników, którzy wyposażeni tylko w zestawy sprzątające przemieszczając się od gniazda do gniazda są w stanie odkurzyć cały obiekt.

Samo wykonanie instalacji centralnego odkurzania nie stanowi dużej ingerencji w strukturę obiektu. Przekroje przewodów instalacji odkurzania są stosunkowo niewielkie (d = 50 - 200 mm), co pozwala na łatwe prowadzenie instalacji w obiekcie oraz szybki montaż. Główne urządzenia instalacji centralnego odkurzania stanowią filtr i pompa wysokociśnieniowa. Elementy te nie zajmują wiele miejsca przez co ich usytuowanie w zakładzie lub obok niego nie nastręcza wielu trudności. Przykład instalacji centralnego odkurzania mogą Państwo odnaleźć na stronie internetowej firmy NAAR Technik (http://www.naar.pl/odkurzanie.html), gdzie schematycznie pokazano rozmieszczenie instalacji w kilku kondygnacyjnym budynku.

NAAR Technik
Poprawnie zaprojektowana i wykonana instalacja centralnego odkurzania potrafi przynieść bardzo wiele korzyści. Szczególną uwagę należy zwrócić jednak na zwrot poprawnie zaprojektowana i wykonana. Przy projektowaniu tego typu instalacji uwzględnić należy szereg czynników w zależności od aplikacji takich jak: rodzaj i parametry fizyko-chemiczne usuwanych zanieczyszczeń, stopień ścierności materiału, stosunek ilości materiału do ilości powietrza go transportującego, długość instalacji, jednoczesność pracy, wymagane podciśnienia, dobór zabezpieczeń przy odkurzaniu pyłów stwarzających zagrożenie wybuchem i wiele innych. W związku z bardzo dużą ilością czynników wpływających na właściwe zaprojektowanie i wykonanie instalacji inżynierowie firmy opracowali specjalny formularz zapytania ofertowego dostępny na stronie internetowej http://www.naar.pl/ w dziale Download, w którym zawarto niezbędne dane do wykonania właściwego projektu. Po wypełnieniu tego formularza i przesłaniu go do firmy mogą Państwo uzyskać informację techniczną dotyczącą optymalnych rozwiązań dla państwa zakresie.

NAAR Technik
Wbrew powszechnie panującej opinii, że instalacje centralnego odkurzania są luksusem, na który nie każdy zakład może sobie pozwolić NAAR Technik postanowił zoptymalizować swoją ofertę w taki sposób aby w zależności od potrzeb i oczekiwań przedstawić najkorzystniejszą pod względem nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych ofertę na rynku. Instalacje projektowane i wykonywane przez NAAR Technik znajdują szerokie zastosowania w elektrowniach i elektrociepłowniach (odkurzanie galerii nawęglania, stacji rozładunku biomasy, obiektów do gromadzenia popiołów i sorbentów), koksowniach, zakładach produkcyjnych przemysłu spożywczego, zakładach obróbki metali i kompozytów, cementowniach i wielu innych aplikacjach.