W przyszłym tygodniu (23-25.02.2005) w Ustroniu odbędzie się Sympozjum Naukowo-Techniczn "INSTALACJE BASENOWE" oraganizowane po raz piąty przez Instytut Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Prócz tematów związanych z wodą basenową, duża część referatów traktuje o klimatyzacji i jakości powietrza w halach basenowych. Wentylacja.com.pl objęła patronat medialny nad Sympozjum.

Znany jest już program Sympozjum:
Dnia 23 lutego (środa) od godz. 17-tej kwaterowanie i pobieranie materiałów. Od godz. 18-tej do późnych godzin wieczornych – kolacja.

Obrady
rozpoczną się 24 lutego o godz. 900 w sali konferencyjnej D.W. Orlik.
Po zakończeniu pierwszego dnia obrad organizatorzy zapraszają na KULIG.
Konferencja zakończy się 25 lutego obiadem około godz. 15-tej.
23.02.2005 r. (środa)
- od godz. 17-tej - kwaterowanie i pobieranie materiałów.
- od godz. 18-tej do późnych godzin wieczornych - kolacja

24.02.2005 r. (czwartek)

9.00 – 9.05 Otwarcie sympozjum
9.05 – 9.20 Zbyszko BUJNIEWICZ: Park wodny w Polsce w kontekście wybranych cech obiektu europejskiego
9.20 – 9.35 Sabina KUC: Krajobrazy Bad Blumau
9.35 – 9.50 Promocja firmy TOMMEX
9.50 – 10.05 Czesław SOKOŁOWSKI: Baseny otwarte
10.05- 10.20 Promocja firmy BERNDOF BADERBAU
10.20 – 10.35 Zbyszko BUJNIEWICZ: Obliczanie wymaganej pojemności projektowanego parku wodnego na podstawie założeń biznes planu
10.35 – 10. 50 Promocja firmy ESM
10.50 – 11.05 Lidia KONOPKA: Technologia Skypool – referat firmowy
11.05 – 11.35 Przerwa kawa, herbata /jadalnia obok Recepcji/
11.35 – 11.50 Andrzej PACZKOWSKI: Najczęściej popełniane błędy w projektowaniu i wykonawstwie krytych pływalni
11.50 – 12.05 Promocja firmy BLUE POINT
12.05 – 12.20 Florian PIECHURSKI: Badania modelowe warunków przepływu wody w niecce basenu pływackiego
12.20 – 12.35 Joanna WYCZARSKA-KOKOT, Florian G. PIECHURSKI: Możliwości poprawy efektów działania systemów oczyszczania wody basenowej
12.35 – 12.50 Anna KWITOWSKA-FORMANOWSKA, Janusz JEŻOWIECKI: Dobór pomp obiegowych wody basenowej
12.50 – 13.05 Promocja HERBORNER PUMPENFABRIK
13.05 - 13.20 Michael TAGGESELL: Dezynfekcja wody dwutlenkiem chloru
13.20 – 13.35 Alan JONES: Aspekty techniczno-eksploatacyjne uzdatniania wody basenowej przy zastosowaniu podchlorynu wapnia i systemu dozowania EASIFLO
13.40 – 14.40 Przerwa na obiad
14.40 – 14.55 Promocja firma DAGMA
14.55 – 15.10 Artur CHOMICZEWSKI, Andrzej WAŁĘGA: Chlor gazowy? czemu nie?
15.10 – 15.25 Promocja firmy ProMinent Dozotechnika
15.25 – 15.40 Promocja firmy SEEN Technologie
15.40 – 15.55 Peter FRANK: Dezynfekcja wody basenowej za pomocą soli - referat firmowy
15.55 – 16.10 Robert ZAMAJSKI: Technika UV w obiektach basenowych
16.10 – 16.25 Andrzej NOWAK, Tomasz MARSZAŁEK: Urządzenia pomiarowo-dozujące aquacontrol dla basenów prywatnych i publicznych - referat firmowy
16.25 – 16.40 Anna KWITOWSKA-FORMANOWSKA, Janusz JEŻOWIECKI: O mechanicznym usuwaniu zanieczyszczeń z wody basenowej
16.40 – 17.10 Przerwa kawa, herbata /jadalnia obok Recepcji/
17.10 – 17.25 Władysław SOBIECH: Filtry z ziemią okrzemkową w uzdatnianiu wody basenowej - referat firmowy
17.25 – 17.40 Jacek BOROWIAK: Technologia GRANDERA® - nowa jakość wody w basenach - referat firmowy
17.40 – 17.55 Joanna WYCZARSKA-KOKOT: Jakość wód popłucznych z instalacji basenowych w aspekcie możliwości ich zagospodarowania
17.55 – 18.10 Danuta KULCZYCKA, Wojciech DĄBROWSKI, Krzysztof SŁYSZ: Badania ścieków popłucznych z basenu
18.10 – 18.25 Barbara DĄBROWSKA, Marta SPACZYŃSKA, Jarosław BAJER: Właściwości mechaniczne osadów pokoagulacyjnych w złożach filtracyjnych
19.00 wyjazd na kulig

25.02.2005 r. (piątek)

9.00 – 9.15 Andrzej PACZKOWSKI: Niekonwencjonalne źródła energii w zastosowaniu obiektów basenowych
9.15 – 9.30 Marian B. NANTKA: Energetyczne i ekonomiczne efekty wykorzystania energii słonecznej w budynkach
9.30 – 9.45 Jozef KRI©: Geotermalne vody v zariadeniach na rekreaciu
na Slovensku
9.45 – 10.00 Jozef KRI©: Zdroje geotermalnej energie na Slovensku
10.00 – 10.15 Klaudiusz FROSS, Piotr OSTROWSKI Karol KAWALER, Leszek REMIORZ, Tadeusz WOJCIECHOWSKI: Projekt parku wodnego „Tropikalna Wyspa” w Marklowicach – przykład wykorzystania źródeł energii odpadowej i odnawialnej
10.15 – 10.30 Promocja firmy ZEHNDER Polska
10.30 – 11.00 Przerwa kawa, herbata /jadalnia obok Recepcji/
11.00 – 11.15 Jolanta DĘBOWSKA, Janusz JEŻOWIECKI: Oszczędzanie energii cieplnej w obiektach basenowych
11.15 – 11.30 Andrzej KOLASZEWSKI: Ekonomika odzysku ciepła z powietrza hali basenu w krytej pływalni
11.30 – 11.45 Janusz JEŻOWIECKI, Edmund NOWAKOWSKI: Instalacje ciepłej wody użytkowej w zakładach basenowych i kąpielowych
11.45 – 12.00 Zbigniew WNUKOWICZ: Urządzenia do klimatyzacji hal basenowych
12.00 – 12.15 Promocja firmy DAN POL THERM
12.15 – 12.30 Zenon SPIK: Porównanie parametrów powietrza w halach basenów o jednakowym programie sportowym i rekreacyjnym
12.30-12.45 Andrzej KOLASZEWSKI, Kamil WIĘCEK: Klimatyzacja wieży zjeżdżalni wodnych w krytych pływalniach
12.45 – 13.00 Andrzej PACZKOWSKI: Monitoring instalacji technicznych na krytych pływalniach – wodotrysk czy niezbędne narzędzie?
13.00 Zakończenie obrad
13.30 Obiad
Do pobrania: PROGRAM KONFERENCJI
Sympozjum skierowane jest do przedstawicieli środowisk naukowych, projektantów, wykonawców oraz producentów i eksploatatorów związanych z problematyką instalacji basenowych.
Koszty uczestnictwa, zgłoszenie udziału oraz inne szczegóły dotyczące Sympozjum na stronie
http://www.wentylacja.com.pl/Instalacje_Basenowe

Patronat medialny: