VII Sympozjum Naukowo-Techniczne INSTALACJE BASENOWE odbędzie się w marcu w Zakopanem. Termin zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu mija 15 lutego 2009 r.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków
Politechniki Śląskiej

w Gliwicach
zaprasza do wzięcia udziału

w VII Sympozjum Naukowo-Technicznym


INSTALACJE BASENOWE

które odbędzie się
w dniach 9 -11 marca 2009 r.
w WDW „Kościelisko” w Zakopanem
Komitet Naukowy:
prof. dr hab. inż. Karol KUŚ - przewodniczący - Politechnika Śląska
prof. dr inż. Gerard J. BESLER - Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI - Politechnika Krakowska
prof. dr hab. inż. Janusz JEŻOWIECKI - Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Marian NANTKA, prof. nzw. w Pol. Śląskiej
dr hab. inż. Waldemar SAWINIAK, prof. nzw. w Pol. Śląskiej
prof. dr hab. inż. Maria ŚWIDERSKA-BRÓŻ - Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. arch. Jacek WŁODARCZYK - Politechnika Śląska
dr inż. Florian PIECHURSKI - sekretarz naukowy - Politechnika Śląska
Celem sympozjum jest prezentacja i ocena krajowych oraz zagranicznych osiągnięć i doświadczeń w technice basenowej ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• norm dotyczących technologii basenowych i warunków sanitarnych,
• rozwiązań funkcjonalnych i budowlanych basenów oraz kąpielisk,
• instalacji do uzdatniania wody basenowej,
• instalacji wod-kan i c.o. w obiektach basenowych,
• rozwiązań urządzeń do ogrzewania wody basenowej,
• wentylacji i klimatyzacji obiektów basenowych,
• planowania i finansowania inwestycji sportowych (basenowych),
• możliwości pozyskiwania środków dla współfinansowania inwestycji rekreacyjno-sportowych,
• oceny kosztów eksploatacji obiektów basenowych.
Do udziału w sympozjum Organizatorzy zapraszają przedstawicieli środowisk naukowych, projektantów, wykonawców, producentów i eksploatatorów związanych z problematyką instalacji basenowych.
Formy udziału w Sympozjum:
- uczestnictwo w sympozjum,
- przygotowanie i wygłoszenie referatu,
- prezentacja firmy,
- zamieszczenie i wygłoszenie referatu sponsorowanego w materiałach konferencyjnych,
- zamieszczenie ogłoszenia reklamowego w materiałach konferencyjnych,
- ekspozycja na stoisku firmowym.
Warunki uczestnictwa:
Udział w Sympozjum można zgłaszać przesyłając e-mailem lub pocztą Kartę Zgłoszenia Uczestnictwa do 15 lutego 2009 r.
Temat i streszczenie proponowanego referatu powinny zostać przesłane e-mailem lub pocztą do 15 stycznia 2009 r. Zakwalifikowane do wydania w Materiałach Konferencyjnych referaty będą recenzowane.
Referaty zgłoszone przez autorów powinny być oryginalne i nigdzie wcześniej nie publikowane, a ich zagadnienia winny być ściśle związane z podaną tematyką. Wskazówki edytorskie dla autorów zostaną im przesłane w terminie późniejszym.
Koszty uczestnictwa:
Koszt uczestnictwa w sympozjum wynosi 950 zł + 22%VAT i obejmuje: materiały konferencyjne, pełne wyżywienie i dwa noclegi w WDW "Kościelisko" w Zakopanem oraz udział w spotkaniu koleżeńskim.
Szczegółowe informacje dotyczące kosztów wszystkich form uczestnictwa umieszczone są w Komunikacie I.
Patronat Naukowy:
KOMITET INŻYNIERII ŚRODOWISKA Polskiej Akademii Nauk
Patronat medialny:
BUDNET.pl
INSTAL
PŁYWALNIE i BASENY
SPORTPLUS
WENTYLACJA.com.pl
Organizator - kontakt:
Politechnika Śląska
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
ul. Konarskiego 18, 44-101 Gliwice
tel. 032 237 21 73
fax 032 237 21 73
e-mail: instalacje.baseny@polsl.pl
Szczegółowe informacje o konferencji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie www.ise.polsl.pl w zakładce Konferencje i seminaria.