VI Sympozjum Naukowo-Techniczne "INSTALACJE BASENOWE projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja, finansowanie" odbędzie się na przełomie marca i lutego br. w Zakopanem. Termin zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu mija 15 stycznia 2007.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków
Politechniki Śląskiej

w Gliwicach
uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału

w VI Sympozjum Naukowo-Technicznym nt.:


INSTALACJE BASENOWE
projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja, finansowanie

które odbędzie się w Zakopanem
w dniach 28 lutego - 2 marca 2007 r.
Komitet Naukowy:
prof. dr hab. inż. Karol KUŚ - przewodniczący – Politechnika Śląska
prof. dr inż. Gerard J. BESLER – Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI - Politechnika Krakowska
prof. dr hab. inż. Janusz JEŻOWIECKI – Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Marian NANTKA, prof. nzw. w Pol. Śląskiej
dr hab. inż. Waldemar SAWINIAK, prof. nzw. w Pol. Śląskiej
prof. dr hab. inż. Maria ŚWIDERSKA-BRÓŻ – Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. arch. Jacek WŁODARCZYK – Politechnika Śląska
dr inż. Florian PIECHURSKI - sekretarz naukowy – Politechnika Śląska
Komitet Organizacyjny:
prof. dr hab. inż. Karol KUŚ - przewodniczący
Ewa GRUCA
dr inż. Florian PIECHURSKI
dr inż. Anita ZAKRZEWSKA
mgr inż. Elżbieta SAWICKA - sekretarz organizacyjny
Patronat Naukowy:
KOMITET INŻYNIERII ŚRODOWISKA Polskiej Akademii Nauk
Patronat Medialny:
INSTAL
RYNEK INSTALACYJNY
WENTYLACJA.com.pl
Celem sympozjum jest prezentacja i ocena krajowych oraz zagranicznych osiągnięć i doświadczeń w technice basenowej ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• norm dotyczących technologii basenowych i warunków sanitarnych,
• rozwiązań funkcjonalnych i budowlanych basenów oraz kąpielisk,
• instalacji do uzdatniania wody basenowej,
• instalacji wod-kan i c.o. w obiektach basenowych,
• rozwiązań urządzeń do ogrzewania wody basenowej,
• wentylacji i klimatyzacji obiektów basenowych,
• planowania i finansowania inwestycji sportowych (basenowych),
• możliwości pozyskiwania środków dla współfinansowania inwestycji rekreacyjno-sportowych,
• oceny kosztów eksploatacji obiektów basenowych.
Do udziału w sympozjum Organizatorzy zapraszają przedstawicieli środowisk naukowych, projektantów, wykonawców, producentów i eksploatatorów związanych z problematyką instalacji basenowych.
Organizator proponuje następujące formy udziału w Sympozjum:
- uczestnictwo w sympozjum,
- przygotowanie i wygłoszenie referatu,
- przygotowanie i wygłoszenie referatu firmowego,
- prezentacja firmy,
- zamieszczenie ogłoszenia reklamowego w materiałach sympozjum,
- ekspozycja na stoisku firmowym.
Koszt uczestnictwa w sympozjum wynosi 850 zł i obejmuje materiały konferencyjne, dwa noclegi 28.02.2007/01.03.2007 i 01.03.2007/02.03.2007 r., pełne wyżywienie, udział w kuligu. Koszt uczestnictwa dla autora referatu wynosi 700 zł.
Organizator - kontakt:
Politechnika Śląska
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
ul. Konarskiego 18, 44-101 GLIWICE
Sympozjum "Instalacje basenowe"
tel. (032) 237 21 73, 237 16 76
fax (032) 237 21 73
e-mail: elzbieta.sawicka@polsl.pl
Więcej: Instalacje Basenowe 2007