W dniach 9-11 marca br. odbyło się VII Sympozjum Naukowo-Techniczne "Instalacje Basenowe". Organizatorem tego spotkania, odbywającego się co dwa lata, jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Spotkanie odbyło się w zimowej scenerii Zakopanego...
Na siódme Sympozjum przybyło ponad 210 osób reprezentujących środowiska naukowe, firmy handlowe, projektowe i wykonawcze, projektantów systemów basenowych, automatyki oraz przedstawiciele mediów tradycyjnych i internetowych.
Sympozjum jest odpowiedzią na rozwijającą się intensywnie w naszym kraju w ostatnich latach technikę basenową oraz fakt wybudowania kilkuset nowoczesnych krytych pływalni i aquaparków z przeróżnymi atrakcjami wodnymi. Ponadto istniejące w Polsce obiekty basenowe o różnym przeznaczniu, często wymagają nie tylko modernizacji ale i przebudowy, tym bardziej, że zmianie ulegają wymagania techniczno-sanitarne dla tych obiektów i możliwości techniczne ich realizacji.
Na konferencji można było dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat nowych rozwiązań, materiałów i możliwości technicznych realizacji obiektów basenowych. Pierwszy i drugi dzień wystąpień wypełniły tematy związane z budową basenów oraz kąpielisk oraz wymaganiami sanitarnymi i uzdatnianiem wody basenowej. Ostatni dzień tradycyjnie poświęcony był problematyce wentylacji i klimatyzacji hal basenowych.
Po raz pierwszy wsród uczestników konferencji zabrakło wybitnego znawcy technik basenowych dr inż. Czesława Sokołowskiego, Rzeczoznawcy PZITS i Specjalisty MZ i OS ds. Basenów Kąpielowych, Leczniczych, Pływackich i Balneotechniki, Członek Polskiego i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Wydane w formie książkowej materiały zawierają 20 referatów i 6 artykułów sponsorowanych. Naukowe referaty przeplatały prezentacje firm zajmujących się techniką basenową. Spis referatów wygłoszonych na Sympozjum znajduje się tutaj.
Szersza relacja w tym miejscu wkrótce. A tymczasem zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z "Basenów 2009" (fotogaleria otworzy się w osobnym oknie przeglądarki po kliknięciu w miniatury):