Przedstawiamy program VI Sympozjum Naukowo-Techniczne "INSTALACJE BASENOWE projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja, finansowanie", które odbędzie się w Zakopanem na w dniach 28 lutego - 2 marca 2007 r.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków
Politechniki Śląskiej

w Gliwicach
uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału

w VI Sympozjum Naukowo-Technicznym nt.:


INSTALACJE BASENOWE
projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja, finansowanie

które odbędzie się w Zakopanem
w WDW Kościelisko
w dniach 28 lutego - 2 marca 2007 r.
Komitet Naukowy:
prof. dr hab. inż. Karol KUŚ - przewodniczący – Politechnika Śląska
prof. dr inż. Gerard J. BESLER – Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI - Politechnika Krakowska
prof. dr hab. inż. Janusz JEŻOWIECKI – Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Marian NANTKA, prof. nzw. w Pol. Śląskiej
dr hab. inż. Waldemar SAWINIAK, prof. nzw. w Pol. Śląskiej
prof. dr hab. inż. Maria ŚWIDERSKA-BRÓŻ – Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. arch. Jacek WŁODARCZYK – Politechnika Śląska
dr inż. Florian PIECHURSKI - sekretarz naukowy – Politechnika Śląska
Komitet Organizacyjny:
prof. dr hab. inż. Karol KUŚ - przewodniczący
Ewa GRUCA
dr inż. Florian PIECHURSKI
dr inż. Anita ZAKRZEWSKA
mgr inż. Elżbieta SAWICKA - sekretarz organizacyjny
Patronat Naukowy:
KOMITET INŻYNIERII ŚRODOWISKA Polskiej Akademii Nauk
Patronat Medialny:
BUDNET.pl
INSTAL
SportPlus
WENTYLACJA.com.pl
Celem sympozjum jest prezentacja i ocena krajowych oraz zagranicznych osiągnięć i doświadczeń w technice basenowej ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• norm dotyczących technologii basenowych i warunków sanitarnych,
• rozwiązań funkcjonalnych i budowlanych basenów oraz kąpielisk,
• instalacji do uzdatniania wody basenowej,
• instalacji wod-kan i c.o. w obiektach basenowych,
• rozwiązań urządzeń do ogrzewania wody basenowej,
• wentylacji i klimatyzacji obiektów basenowych,
• planowania i finansowania inwestycji sportowych (basenowych),
• możliwości pozyskiwania środków dla współfinansowania inwestycji rekreacyjno-sportowych,
• oceny kosztów eksploatacji obiektów basenowych.
Do udziału w sympozjum Organizatorzy zapraszają przedstawicieli środowisk naukowych, projektantów, wykonawców, producentów i eksploatatorów związanych z problematyką instalacji basenowych.
Ramowy program Sympozjum
Dnia 28 lutego (środa) od godz. 17oo kwaterowanie i pobieranie materiałów.
Od godz. 18oo do późnych godzin wieczornych – kolacja.
Obrady rozpoczną się 1 marca o godz. 9oo w sali konferencyjnej "A" WDW Kościelisko.
Po zakończeniu pierwszego dnia obrad organizatorzy zapraszają na KULIG.
Sympozjum zakończy się 2 lutego 2007 r. obiadem około godz. 14oo.

W ramach VI Sympozjum wygłoszone zostaną następujące referaty:

ADAMCZYK-BUJNIEWICZ Hanna, BUJNIEWICZ Zbyszko: Elementy funkcjonalne odnowy biologicznej w parku wodnym
BESLER Maciej, BESLER Gerard: Uwagi dotyczące mikroklimatu i potrzeb cieplnych krytych basenów pływackich
BUJNIEWICZ Zbyszko: Niektóre rozwiązania formalno-przestrzenne parku wodnego zależne od wyboru źródeł mediów
DUDKIEWICZ Edyta, JEŻOWIECKI Janusz: Systemy ogrzewania pływalni przez promieniowanie
DUDKIEWICZ Edyta, JEŻOWIECKI Janusz: Temperatura promieniowania i jej asymetria w pływalni krytej
FUKAS-PŁONKA Łucja: Wykorzystywanie wód deszczowych w obiektach użyteczności publicznej
JEŻOWIECKI Janusz, NOWAKOWSKI Edmund: Filtracja i filtry ciśnieniowe wody basenowej
KOLASZEWSKI Andrzej: Zjawisko indukcji w organizacji wymiany powietrza w hali basenu
KRI© Jozef, FA©KO Martin, BALÁ® Miroslav: New legislation for swimming pool water quality in slovakia
KRI© Jozef, Baláź Miroslav: Operation, maintenance, re-construction and repairs of concrete swimming pools
KUC Sabina: Woda jako podstawowa determinanta przestrzeni parków wodnych
MUSZAŃSKI Robert: Nowe spojrzenie na wykorzystanie nowoczesnych technologii ozonowania i uv w procesach uzdatniania wód obiegów zamkniętych
NOWAKOWSKI Edmund, JEŻOWIECKI Janusz: O doborze pomp wody obiegowej w instalacjach basenów kąpielowych
PACZKOWSKI Andrzej: Automatyka krytych pływalni
PIECHURSKI Florian G., PIECHURSKA Alina: Ocena technicznych możliwości zabezpieczenia instalacji ciepłej wody użytkowej w krytych pływalniach
SOKOŁOWSKI Czesław: Aktualne warunki projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów pływackich w kraju
SPIK Zenon: Ogrzewanie podłogowe w hali basenu za czy przeciw
TAGGESELL Michael, STRACZYCKI Marek: Ryzyko infekcji w obiegu wody basenowej
TOCZYŁOWSKA Bożenna: Badania wpływu systemu antibio na proces uzdatniania wody basenowej
WAŁĘGA Andrzej: Odzysk ciepła z pomp obiegowych instalacji uzdatniania wody
WYCZARSKA-KOKOT Joanna, PIECHURSKI Florian: Porównanie jakości wody w basenach z poziomym i pionowym systemem hydraulicznym
Referaty firmowe
CENTRUM DORADZTWA I SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ DO OŻYWIANIA WODY: Wpływ urzadzeń grandera na jakość wody basenowej i stan techniczny instalacji basenowych
DINOTEC GmbH: Prezentacja systemu „NET PLUS DINOTEC”
SCHOMBURG Polska Sp. z o.o.: Systemy uszczelnień basenów w technologii firmy SCHOMBURG
SIEMENS Sp. z o.o. Industrial Solutions & Services: Rozwiązania SIEMENSa w zakresie technik basenowych
ZELLER BÄDERBAU: Baseny ze stali nierdzewnej – technologia przyszłości
Prezentacje firm:
ALFA LAVAL Polska Sp.z o.o.: Płytowe wymienniki ciepła ALFA LAVAL w układach basenowych
ASTRAL POOL Sp. z o.o.: Nowa linia produktów do obiektów llss
BLUE POINT – Inżynieria basenowa: Zarys technologii myrtha w wybranych realizacjach w kraju i na świecie
DINOTEC GmbH: NET PLUS wszechstronny talent
FLAG S.P.A. S.A. Oddział w Polsce: Folie basenowe
P.P.U.H. TRANSCOM Sp. z o.o.: Wpływ technologii filtracji na koszt eksplotacji instalacji uzdatniania wody basenowej
ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o.: Nowa generacja regulatorów basenowych DULCOMARIN® II – doświadczenia eksploatacyjne
RENOLIT POLSKA Sp. z o.o.: Basenowe wykładziny hydroizolacyjne – membrany pcv ALKORPLAN 2000
SIEMENS Sp. z o.o. Industrial Solutions & Services: Rozwiązania SIEMENSa w technologiach wodno-ściekowych
WEGA ELECTRONICS Sp. z o.o.: Stacje dezynfekcji UV - TITANIUM
Organizator proponuje następujące formy udziału w Sympozjum:
- uczestnictwo w sympozjum,
- przygotowanie i wygłoszenie referatu,
- przygotowanie i wygłoszenie referatu firmowego,
- prezentacja firmy,
- zamieszczenie ogłoszenia reklamowego w materiałach sympozjum,
- ekspozycja na stoisku firmowym.
Koszty uczestnictwa w sympozjum, informacje o zakwaterowaniu i inne na stronie >>Instalacje Basenowe 2007