W dniach 23-25 lutego br. odbyło się V Sympozjum Naukowo-Techniczne pt. „Instalacje Basenowe”. Organizatorem tej imprezy, odbywającej się co dwa lata, jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Spotkanie odbyło się w Domu Wczasowym „Orlik” w Ustroniu na Beskidziu Śląskim.

Na piąte Sympozjum przybyło około 160 osób reprezentujących środowiska naukowe, firmy branżowe, projektantów systemów basenowych oraz media. Wśród przybyłych ne zabrakło uczestników, którzy towarzyszą "Basenom" od pierwszego spotkania. Do osób tych należy dr inż. Czesław Sokołowski, Rzeczoznawca PZITS i Specjalista MZ i OS ds. Basenów Kąpielowych, Leczniczych, Pływackich i Balneotechniki, Członek Polskiego i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Sympozjum jest odpowiedzią na rozwijającą się intensywnie technikę basenową oraz fakt wybudowania w okresie ostatnich 10 lat ponad 200 nowoczesnych krytych pływalni i aquaparków z przeróżnymi atrakcjami wodnymi. Ponadto istniejąca w kraju zbliżona licza obiektów basenowyh o różnym przeznaczniu, dziś wymaga nie tylko modernizacji ale i przebudowy, tym bardziej, że zmianie ulegają wymagania techniczno-sanitarne dla tych obiektów i możliwości techniczne ich realizacji.
Na konferencji można było dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat nowych rozwiązań, materiałów i możliwości technicznych realizacji obiektów basenowych. Pierwszy dzień wystąpień wypełniły tematy związane z instalacjami zasilania w wodę i jej uzdatniania, konstrukcją niecek, a także architekturą obiektów basenowych. Drugi dzień tradycyjnie poświęcony był głównie problematyce wentylacji i klimatyzacji hal basenowych.
Naukowe referaty przeplatały prezentacje firm zajmujących się techniką basenową.
Wydane w formie książkowej materiały zawierają 21 referatów, 6 artykułów sponsorowanych oraz 6 komunikatów.
Spis referatów wygłoszonych na sympozjum znajduje się na stronie

prof. dr hab. inż. Karol Kuśdr inż. Andrzej Kolaszewski, dr hab. inż. Marian B. Nantka, inż. Andrzej Paczkowski///mgr inż. Czesław SokołowskiPrzewodniczący obradNa sali obradNa sali obradSympozjum towarzyszyła wystawaprof. eng. Jozef Kris /Na kuliguNa kuliguD.W. "Orlik" // widok na Beskidy


Relacja z poprzedniej edycji Sympozjum "Instalacje Basenowe 2003"