Piąta już edycja Międzynarodowych Targów Instalacyjnych INSTALACJE odbędzie się w Poznaniu w dniach od 30 marca do 2 kwietnia 2004 roku. 450 firm z 19 państw przedstawi swoje najnowsze produkty na powierzchni 14.000 metrów kwadratowych; są to wielkości porównywalne do odnotowanych dwa lata temu, na poprzedniej edycji targów INSTALACJE.

Poszerzoną w tym roku tematykę targów INSTALACJE, po raz pierwszy podzielono na cztery bloki: ciepło, woda, gaz oraz usługi. Podział ten z pewnością ma wpływ na przejrzystość ekspozycji, pomagając zwiedzającym w przeglądzie prezentowanych wyrobów.


Blok CIEPŁO to trzy grupy tematyczne.
Pierwsza z nich to technika ciepłownicza i grzewcza, a więc przetwarzanie, przesyłanie i odzyskiwanie energii, kotły, grzejniki, sieci ciepłownicze, węzły cieplne, kominki, piece kaflowe, systemy kominowe, palniki, podgrzewacze wody, butle i zbiorniki, pompy, stacje uzdatniania wody, niekonwencjonalne źródła ciepła, ogrzewanie ścienne i podłogowe oraz materiały izolacyjne.
Grupa druga - technika wentylacyjna i klimatyzacyjna - to wentylatory, klimatyzatory, nawiewniki, systemy centralnego odkurzania, systemy regulacji temperatury, ochrona powietrza, osprzęt do instalacji oraz aparatura kontrolno-pomiarowa.
Grupę trzecią - instalacje elektryczne i energetyczne - stanowią urządzenia do produkcji i przesyłania energii, linie napowietrzne, kanały instalacyjne, transformatory, rozdzielnice, osprzęt, a także aparatura kontrolno-pomiarowa.
Wśród zainteresowanych tą ofertą są elektrownie, elektrociepłownie, pompownie, gazownie, kotłownie, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, obsługa sztucznych zbiorników wodnych, zakłady melioracyjne, chłodnie, piony techniczne zakładów przemysłowych
i energetycznych, zakłady instalatorskie, przedsiębiorstwa termomodernizacyjne
i gospodarki komunalnej. Hotele, pływalnie, baseny i parki wodne, ośrodki sportu i rekreacji oraz rehabilitacyjne, wyższe uczelnie techniczne oraz biura projektowo-badawcze
i consultingowe - to kolejni adresaci powyższej oferty.
Drugi z targowych bloków tematycznych - WODA - to technika wodno-kanalizacyjna (urządzenia służące ujmowaniu i zaopatrzeniu w wodę, stacje uzdatniania wody, pompy
i pompownie, sieci, rury, osprzęt, technika montażowa, przydomowe oczyszczalnie ścieków, urządzenia deszczowe, regeneracja studni głębinowych, armatura do instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz maszyny i urządzenia do utrzymania sieci wod-kan., a także technika pomiarów, regulacji i analiz) oraz technika sanitarna (armatura łazienkowa i wyposażenie łazienek, baseny, sauny, projektowanie łazienek, doradztwo, wellness).
Z tą ofertą chętnie zapoznają się przedstawiciele pracowni projektowych i konserwatorsko-renowacyjnych. Będzie ona interesująca również dla wykonawców, a więc firm budowlanych i remontowych, kierowników budów, technologów produkcji, a także dystrybutorów - hurtowni i sklepów budowlanych i instalacyjnych - oraz odbiorców końcowych.
Blok trzeci - GAZ - to wystawcy spod znaku techniki gazowniczej: urządzenia i sprzęt do przechowywania i dystrybucji gazu i produktów pochodnych, wykrywacze i odbiorniki gazu, rurociągi, sieci gazowe, nawanianie gazu, kotłownie, aparatura kontrolno-pomiarowa, uszczelnienia, systemy zabezpieczenia i łączności.
To oferta dla inwestorów, zwłaszcza dla instalatorów, urzędów miejskich i gminnych, starostw, urzędów marszałkowskich oraz spółdzielni mieszkaniowych, a także developerów
i zarządców budynków.

USŁUGI, WYKONAWSTWO, DORADZTWO
to czwarty blok tematyczny: projektowanie, oprogramowanie, wykonawstwo sieci, instalacji, urządzeń i obiektów, urządzenia warsztatowe i narzędzia, systemy dla inteligentnych budynków, instalacje proekologiczne, consulting, związki, izby, stowarzyszenia, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe
i wydawnictwa.
Duże zainteresowanie, wielkie możliwości
INSTALACJE od lat cieszą się dużą popularnością wśród wystawców i zwiedzających. Są to największe targi instalacyjne Europy Środkowo-Wschodniej. W roku 2004 swoją najnowszą ofertę przedstawi 450 wystawców z 19 państw i regionów (Austria, Białoruś, Bośnia
i Hercegowina, Czech, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Niemcy, Słowenia, Tajlandia, Tajwan, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy). Targowe ekspozycje przygotowane zostaną na powierzchni 14.000 metrów kwadratowych. Zarówno pod względem liczby wystawiających się firm, jak i powierzchni ekspozycji, INSTALACJE 2004 są porównywalne z poprzednią edycją targów sprzed dwóch lat.
Do przyjazdu na targi i zapoznania się z ofertą tegorocznych wystawców zaproszono liczną grupę fachowców. Dla producentów, dystrybutorów, dostawców, a także końcowych użytkowników targi będą okazją nie tylko do zaprezentowania i poznania najnowszych materiałów i technologii, ale także do bezpośredniego porównania dostępnych na rynku ofert oraz dokonania.
Konferencje - niezbędna wiedza w zasięgu ręki
W programie przygotowywanych targów, obok ekspozycji najnowszych technik i technologii instalacyjnych, znajdą się również specjalistyczne konferencje i seminaria. Uczestnictwo
w targach będzie więc nie tylko okazją do przeglądu rynkowych nowości i aktualnej oferty obecnych na rynku firm, ale umożliwi także, poprzez udział w zaplanowanych wydarzeniach, dostęp do najświeższych informacji niezbędnych dla branżowych fachowców. To, obok wielu bezpośrednich kontaktów z producentami, handlowcami czy kooperantami, jeden
z głównych celów stawianych sobie przez uczestników targów INSTALACJE. Nie dziwi więc duże zainteresowanie z jakim targi te od kilku lat spotykają się, zarówno ze strony wystawców prezentujących tu swoje produkty, jak i przedstawicieli firm i instytucji oraz indywidualnych odbiorów zainteresowanych targową ofertą.
Forum Technik Instalacyjnych
to całodniowa konferencja, na którą składają się referaty pogrupowane w cztery bloki tematyczne: gaz, wentylacja i klimatyzacja, wod-kan oraz ogrzewnictwo. Wydarzenie to przygotowaliśmy wspólnie z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych, Instytutem Nafty i Gazu oraz miesięcznikiem "Rynek Instalacyjny"; patronat honorowy sprawuje Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Z kolei Izba Gospodarcza CIEPŁOWNICTWO POLSKIE jest organizatorem dwudniowej konferencji "Ciepłownictwo sieciowe - nowoczesne rozwiązania na przyszłość".
Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów przygotował spotkanie nt. oznakowania CE po 1 maja 2004 w urządzeniach instalacyjnych.
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, przy współpracy Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej i oddziałem wielkopolskim Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, zorganizował konferencję dotyczącą zgodność wyrobów instalacyjnych z przepisami krajowymi i unijnymi.

Promowanie jakości - prestiżowe nagrody dla najlepszych ...


... produktów

W czasie targów rozstrzygnięty zostanie konkurs o Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich. W konkursie tym wyróżniane są te wyroby spośród eksponowanych na targach, które charakteryzują się wysoką jakością, nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi, walorami ergonomicznymi, ekologicznymi, estetycznymi i użytkowymi.

... ekspozycji

Podczas targów Kapituła konkursu Acanthus Aureus dokona przeglądu ekspozycji
i nagrodzi te firmy, których stoiska, sprzyjając nawiązaniu bezpośrednich kontaktów biznesowych i realizacji strategii marketingowej danego przedsiębiorstwa, jednocześnie odznaczają się walorami estetycznymi oraz ciekawymi rozwiązaniami architektonicznymi. Nagrody Złotego Akanta otrzymają także projektanci tych stoisk oraz wykonujące je firmy.

... firm

Targi będą miejscem wręczenia nagród Medium przyznawanych najlepszym firmom przez redakcję ,,Rynku Instalacyjnego" w 6 kategoriach: marketing i rozwój rynkowy firmy, wentylacja i klimatyzacja, ciepłownictwo-ogrzewnictwo-energooszczędność, gazownictwo, woda i kanalizacja, instalacje elektryczne.

Zwiedzanie targów

Ekspozycje są dostępne dla publiczności w dniach 30 marca-2 kwietnia, w godzinach
od 9 do 17.

Lista wystawców - branża: Technika wentylacyjna i klimatyzacyjna

1) AEROFLEX INTERNATIONAL CO., LTD
Rayong TAJLANDIA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 61
2) AFRISO-EURO-DYNAMIKA Sp. z o.o.
Czekanów POLSKA
Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 136, Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 38
3) ALFA LAVAL POLSKA Sp. z o.o. Dział Ciepłownictwa i Chłodzenia, OEM
Łódź POLSKA
Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 3.1
4) ALNOR SYSTEMY WENTYLACJI Sp. z o.o.
Warszawa POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 65
5) ANALIZATORY SPALIN MRU Sp. z o.o.
Mosina POLSKA
Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 147
6) ARAJ Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe
Kąty Wrocławskie POLSKA
Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 68
7) ARNAP PHU
Bielsko-Biała POLSKA
Pawilon: Pav. 3
Stoisko: 76
10) ASTAT Sp. z o.o.
Poznań POLSKA
Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 187
11) ATEST-Gaz, Zakład Automatyki i Elektroniki A.M. Pachole
Gliwice POLSKA
Pawilon: Pav. 3
Stoisko: 5.2
12) BELIMO Siłowniki SA
Warszawa POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 67
13) BERLINERLUFT Sp. z o.o.
Koszalin POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 5
14) BH-RES Firma Handlowa
Rzeszów POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 35
15) BIDDLE B.V.
Kootstertille HOLANDIA
Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 144
16) BOREN ENERGIA NOVA Sp. z o.o.
Wrocław POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 47
17) BORYSZEW SA Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych
Sochaczew POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 64
18) BROEN-DZT SA
Dzierżoniów POLSKA
Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 4
19) BSH KLIMA POLSKA Sp. z o.o.
Warszawa POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 42
20) CARRIER POLSKA Sp. z o.o.
Warszawa POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 73
21) CENTRUM KLIMA Sp. z o.o.
Warszawa POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 30
22) CHŁODNICTWO & KLIMATYZACJA - Wydawca EURO-MEDIA Sp. z o.o.
Warszawa POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 89
23) CIAT Sp. z o.o.
Szczecin POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 15
24) CICHEWICZ - KOTŁY C.O Sp. z o.o.
Płońsk POLSKA
Pawilon: S.05
Stoisko: 4, Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 70, Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 59
25) CLIMA KOMFORT Adam Witkowiak Anna Witkowiak Sp.j.
Grudziądz POLSKA
Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 31.1
26) COMFORT SYSTEM
Poznań POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 4.2
27) CWK Sp. z o.o.
Łódź POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 68
28) DANFOSS Sp. z o.o.
Grodzisk Mazowiecki POLSKA
Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 131
29) DBI Plastics Sp. z o o.
Świdnica POLSKA
Pawilon: Pav. 3
Stoisko: 16
30) DELTAFAN
Brzeźnica POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 2.1
31) DOSPEL Sp. z o.o.
Częstochowa POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 17
32) EL-TEAM Sp. z o.o.
Warszawa POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 58
33) ELCHEM
Poznań POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 84
34) ELEKTRA Sp.j.
Warszawa POLSKA
Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 89
35) EMIFLEX SPA
Varedo-Milano WŁOCHY
Pawilon: Pav. 3
Stoisko: 79
36) EUREKA PPHU
Koziegłowy POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 76
37) EURODUCT Sp. z o.o.
Warszawa POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 12
38) EWFE - POLONIA
Gdańsk POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 27, Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 16
39) FLAMA-GAZ Elektrozawory, Automatyka, Armatura Gazowa
Pogwizdów POLSKA
Pawilon: Pav. 3
Stoisko: 46
40) FLOP SYSTEM Sp. z o.o.
Wrocław POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 36.1
41) FOKO Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe
Warszawa POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 45
42) GAZEX DETEKTORY I MIERNIKI STĘŻEŃ GAZÓW
Warszawa POLSKA
Pawilon: Pav. 3
Stoisko: 46
43) GEOCLIMA Sp. z o.o.
Warszawa POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 69
44) GESTIONES ESTUDIOS Y REALIZACIONES SA (GER)
Cuarte De Huerva HISZPANIA
Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 47.1
45) GIZEX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe
Pleszew POLSKA
Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 84.1
46) GOOD WORK Krzysztof Kopacz
Warszawa POLSKA
Pawilon: Pav. 3
Stoisko: 71
47) HEAT-POL mgr inż. Marek Dziekan
Kraków POLSKA
Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 65
48) HIDRIA POLSKA Sp. z o.o.
Pułtusk POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 34
49) HOVAL POLSKA Sp. z o.o.
Poznań POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 94, Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 5
50) HTK-WENT-POLSKA Sp. z o.o.
Kraków POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 59
51) HUSTY
Kraków POLSKA
Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 17.4
52) IGLOTECH PHU L. Bystrzycki, R. Ostrowski Sp.j.
Kwidzyn POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 55
53) IK SERWIS Sp. z o.o.
Gdynia POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 41
54) ISTPOL Sp. z o.o.
Warszawa POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 58
55) ITS Sp.j. Biuro Handlu Zagranicznego, Mariusz Karnowski, Janina Barczak-Karnowska
Poznań POLSKA
Pawilon: S.05
Stoisko: 5
56) JEREMIAS Sp. z o.o.
Gniezno POLSKA
Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 119
57) JUWENT Sp.j.
Ryki POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 66
58) KLIMAWENT- Centrum Techniki Wentylacyjnej
Gdynia POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 43
59) KOMIN-FLEX Sp. z o.o.
Pszczyna POLSKA
Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 117
60) KONWEKTOR Fabryka Urządzeń Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych Sp. z o.o.
Lipno POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 36
61) KOSS Sp. z o.o. Polsko-Amerykańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
Nadarzyn POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 39
62) KUPSIK Sp. z o.o.
Konin POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 16
63) LECHAR Sp. z o.o.
Warszawa POLSKA
Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 182
64) LG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o.
Warszawa POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 27.1
65) LOOS CENTRUM Sp. z o.o.
Warszawa POLSKA
Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 37
66) LUXBUD Elektryczne Systemy Grzewcze
Warszawa POLSKA
Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 111
67) M.A.S. Sp. z o.o.
Starachowice POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 11
68) M.W.W. Sp. z o.o.
Warszawa POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 53
69) METALOWIEC Spółdzielnia Inwalidów
Poznań POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 63
70) MULTI-SERVICE PHU Sp.j. J. Kępka, R. Ostrowski, L. Bystrzycki
Kwidzyn POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 55
71) NEDERMAN POLSKA Sp. z o.o.
Katowice POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 7
72) NOVOTERM Sp. z o.o.
Szczecin POLSKA
Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 60
73) OMNI SCALA
Wrocław POLSKA
Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 52
74) OVENTROP Sp. z o.o.
Stare Babice POLSKA
Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 120
75) PAKO-3 Sp. z o.o.
Warszawa POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 85
76) PIMA Ilona Mańkowska
Poznań POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 80
77) PLASTBOR Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług
Piaseczno-Chyliczki POLSKA
Pawilon: Pav. 3
Stoisko: 53
78) PM-LUFT LEWACO Sp. z o.o.
Tarnowo Podgórne POLSKA
Pawilon: S.03
Stoisko: 16, Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 75
79) POL-STOWEST Sp. z o.o.
Wrocław POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 14
80) POLARIS Sp. z o.o.
Bydgoszcz POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 22
81) POLNA SA Zakłady Automatyki
Przemyśl POLSKA
Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 173
82) REGADA POLSKA Sp. z o.o.
Warszawa POLSKA
Pawilon: Pav. 3
Stoisko: 99
83) RELUTHERM Energie- und Umwelttechnik GmbH
Bremen NIEMCY
Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 169
84) S.P.S. TRADING Sp. z o.o.
Warszawa POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 82
85) SANHA POLSKA Sp. z o.o.
Legnica POLSKA
Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 3
86) SANTECH Sp. z o.o.
Warszawa POLSKA
Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 36
87) SCHRAG HEIZUNGS-LÜFTUNGS-KLIMA-TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.
Gdynia POLSKA
Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 1
88) SEMI-FINLAND s.c. P.U.H.
Puszczykowo POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 2.2
89) SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES Sp. z o.o.
Poznań POLSKA
Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 100
90) SOKO IPV d.d.
Citluk BOSNIA I HERCEGOWINA
Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 148
91) SPIROFLEX Sp. z o.o.
Mielec POLSKA
Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 86
92) SYSTEMAIR SA
Wólka Kosowska POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 13
93) TERMOWENT POLSKA Sp. z o.o.
Radom POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 32
94) TESTO Sp. z o.o.
Warszawa POLSKA
Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 30
95) TROX AUSTRIA GmbH (Sp. z o.o.) ODDZIAŁ W POLSCE
Piaseczno POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 31
96) UNIWERSAL Sp. z o.o.
Katowice POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 60
97) VENTURE INDUSTRIES Sp. z o.o.
Kiełpin k.Warszawy POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 23
98) WENTYLACJA - PPHU Joanna Słomczewska Sp. z o.o.
Zgierz POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 56
99) WIBROINSTAL Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Projektowe
Katowice POLSKA
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 38
100) WÖHLER GmbH
Bad Wünnenberg NIEMCY
Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 119
101) WOLF GmbH
Mainburg NIEMCY
Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 158
102) ZETA Sp. z o.o.
Gliwice POLSKA
Pawilon: Pav. 5
Stoisko: 177
103) ZIEHL-ABEGG AG
Künzelsau NIEMCY
Pawilon: Pav. 3A
Stoisko: 4
Mapa expozycji INSTALACJE 2004

Komentarze

  • V przedostatnia edycja

    Po odwiedzeniu INSTALACJI ciśnie się nieodparcie wnisek, że to jest przedostatnia tego typu impreza.