Na stronach wentylacja.com.pl zamieściliśmy specjalny formularz, dzięki któremu można otrzymać 10% zniżki na prenumeratę i numery archiwalne miesięcznika branżowego "INSTAL".


Aby zamówić prenumeratę lub wybrane numery czasopisma "INSTAL wypełnij formularz
Miesięcznik INSTAL wydawany przez COBRTI "Instal" oraz Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie" w nakładzie 5 000 egz. dociera do: biur projektów, firm montażowych, przedsiębiorstw ciepłowniczych, wodociągów i kanalizacji, spółdzielni mieszkaniowych, dystrybutorów i producentów wyrobów i urządzeń instalacyjnych, rzemieślników, szkół wyższych i średnich budowlanych, przedsiębiorstw przemysłowych oraz innych odbiorców zainteresowanych otrzymaniem informacji z pierwszej ręki w dziedzinie techniki instalacyjnej w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym.
Miesięcznik INSTAL obejmuje:
• źródła ciepła, instalacje: ciepłownicze, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe w budownictwie mieszkaniowym wielo- i jednorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym
• niekonwencjonalne źródła energii, odzyskiwanie ciepła, pompy ciepła
• zagadnienia ochrony środowiska, w tym oczyszczalnie ścieków, problematyka utylizacji odpadów, ochrona powietrza
• technologie montażu, przeglądów, napraw i remontów instalacji; narzędzia i urządzenia
• jakość wody w instalacjach, korozja instalacji, zabezpieczenie przed korozją, nowe materiały, aspekty zdrowotne
• zagadnienia związane z normalizacją - nowe normy PN, EN, ISO (informacja, omówienie)
• problematyka jakości, certyfikacji, aprobat technicznych
• skrócone opisy patentowe wynalazków i wzorów użytkowych zgłoszonych w Polsce
• informacja prawna (na podstawie Monitora Polskiego, Dziennika Ustaw oraz Dzienników Urzędowych)
• nowe książki krajowe i zagraniczne
• informacje o konferencjach, sympozjach, targach, szkoleniach (terminy, programy, szczegółowe sprawozdania)
• wykazy aprobat technicznych wydawanych przez COBRTI "Instal"
• wykazy wydanych przez COBRTI "Instal" certyfikatów i potwierdzeń zgodności
• wiadomości z przedsiębiorstw branżowych
• przegląd dokumentacyjny - analizy z 34 czasopism technicznych krajowych i 12 zagranicznych prenumerowanych przez COBRTI "Instal" i dostępnych w bibliotece Ośrodka
Jeden egzemplarz "INSTAL" zamówiony na www.wentylacja.com.pl zakupisz w cenie 12,60 zł brutto (bez zniżki 14,00 zł), prenumeratę całoroczną za 135,00 zł brutto (bez zniżki 150,00 zł). Dla studentów i modzieży uczącej się roczna prenumerata "INSTAL" 67,50 zł!
Aby zobaczyć spis treści ostatnich numerów lub zamówić prenumeratę miesięcznika "INSTAL" wystarczy wypełnić formularz zamówienia na stronie (kliknij na miniaturę okładek):


Przy okazji informujemy, że za pośrednictwem naszych stron można zakupić taniej prenumeratę i numery archiwalne miesięczników:
"Chłodnictwo&Klimatyzacja"
"Polski Instalator"
"Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna"