Instal Kraków - spółka specjalizująca się m.in. w montażu instalacji w obiektach przemysłowych i w pracach budowlanych, podała tegoroczną prognozę wyników. Zakłada ona 260 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 44% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zysk netto ma wynieść 21 mln zł, czyli więcej o 16,5%.


W "Pulsie Biznesu" czytamy:

— Planując ogłoszenie prognozy, nie przewidywaliśmy skali kryzysu finansowego, który objawił się w ostatnich dniach. Mimo rosnącego pesymizmu i obaw co do rozwoju gospodarczego dynamika tegorocznego wzrostu wielkości przychodów Instalu Kraków powinna być imponująca. To też pierwsza prognoza w dotychczasowych notowaniach na giełdzie
— mówi Piotr Juszczyk, prezes Instalu Kraków.
Prognozy spółki zakładają realizację zamówień wg umów podpisanych w 2008 r. oraz utrzymanie dotychczasowej liczby i tempa podpisywania kolejnych umów przedwstępnych oraz przenoszenia własności 302 mieszkań w ramach realizowanej inwestycji Osiedle Śliczna w Krakowie.

— Prognoza spółki uwzględniająca rozliczenie krakowskiego osiedla oznacza, że rentowność netto sięgnie 12,7%. To pewnie jeden z ostatnich dobrych okresów dla firmy, ponieważ inne kontrakty z portfela będą miały niższe marże. Warto też zwrócić uwagę, że w ostatnich czasach deweloperzy odczuwają kłopoty z finansowaniem inwestycji oraz ze sprzedażą mieszkań
— mówi Maciej Bobrowski, analityk Beskidzkiego Domu Maklerskiego.
Po półroczu Instal Kraków miał 5,1 mln zł zysku i 134 mln zł przychodów.


Firma INSTAL KRAKÓW S.A. istnieje od 1950 roku. Obecnie działa w ramach Grupy Kapitałowej w skład której wchodzą:
podmioty objęte konsolidacją:
- INSTAL KRAKÓW S.A.
- Przedsiębiorstwo Polsko – Austriackie P.U.H. „Frapol” Sp. z o.o.
podmioty objęte wyceną praw własności:
- BIPROWUMET Sp. z o.o.
podmioty nie objęte konsolidacją:
- Biuro Techniczno – Handlowe „Frapol-Instal” Sp. z o.o.
INSTAL KRAKÓW S.A. zatrudnia obecnie ponad 700 pracowników zarówno w kraju, jak i za granicą.
Podstawowy zakres działalności firmy obejmuje między innymi:
- Generalne Wykonawstwo „pod klucz” obiektów przemysłowych, handlowych, użyteczności publicznej etc.
- wykonawstwo oczyszczalni ścieków komunalnych i zakładowych,
- wykonawstwo stacji uzdatniania wody i ujęć wody,
- wykonawstwo instalacji produkcji ozonu i ozonowania wody, pompowni i chlorowni,
- wykonawstwo instalacji technologicznych i przemysłowych,
- dostawa i wykonawstwo instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej,
- wykonawstwo sieci zewnętrznych oraz wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych,
- wykonawstwo stacji redukcyjnych gazów technicznych i gazu ziemnego,
- wykonawstwo wymiennikowni i kompaktowych węzłów cieplnych, kotłowni gazowo – olejowych,
- wykonawstwo sieci cieplnych z rur preizolowanych,
- wykonawstwo instalacji sprężonego powietrza,
- wykonawstwo instalacji odpylania i odsiarczania spalin,
- wykonawstwo konstrukcji stalowych, zbiorników ciśnieniowych,
- działalność developerska – budowa osiedli mieszkaniowych.