5-8 września br. spotykają się w Warszawie na największych w Europie Środkowej X (Jubileuszowych)Międzynarodowych Targach Technik Sanitarnych, Grzewczych, Gazowych i Klimatyzacji INSTAL EXPO, wszyscy związani z branżą tj. producenci, projektanci i instalatorzy. Wśród zwiedzających nie brak i zwykłych użytkowników instalacji szukających nowych rozwiązań technicznych, podwyższających standard naszych mieszkań. Dlatego rokrocznie ich liczba przekracza 20 tysięcy osób. W kolejnych edycjach targów INSTAL EXPO brali udział wystawcy reprezentujący firmy m.in. z Belgii, Czech, Francji, Niemiec, Słowenii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Holandii, Węgier, Szwecji, Finlandii.

Patronat nad Targami sprawują: Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast i Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, a organizacją wspierającą jest Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
W pierwszej edycji targów (1992) wzięło udział 98 firm zajmując powierzchnię 6700 m2. Sukces tej ekspozycji spowodował, że w kolejnych edycjach liczba wystawców dynamicznie wzrastała, aż do 365 w roku 1999, przy czym reprezentowali oni nie mniej niż 600 różnych firm z kraju i zagranicy.
Nie malejące zainteresowanie targami zarówno w kraju i zagranicą gwarantuje dalszy ich rozwój, który uzależniony jest również od powstania w Warszawie nowoczesnego centrum targowo-wystawienniczego.
Podczas trwania INSTAL EXPO tradycyjnie odbywają się seminaria, prowadzone przez różne firmy i instytucje. W roku 1999 tematy seminariów dotyczyły m.in. "Ogrzewania budynków wielorodzinnych przy pomocy kotłów z zamkniętą komorą spalania ...", "Elektronicznych kotłów gazowych Beretta", "Nowoczesnych rozwiązań ogrzewania i wentylacji w obiektach o dużej kubaturze". Seminaria w roku 2000 skupiały się na tematyce instalacji kominowych.
Kulminacyjnym momentem targów jest uroczyste ogłoszenie wyników konkursu o statuetkę Złoty Instalator - prestiżową nagrodę, którą może uzyskać tylko pięć najlepszych wyrobów zgłoszonych przez wystawców. Konkursowi patronuje Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji oraz redakcja miesięcznika "Polski Instalator".