miesięcznik

INSTAL
Miesięcznik INSTAL wydawany od 1983 roku obecnie przez Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie".
Poświęcony jest zagadnieniom systemów ciepłowniczych, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, wodociągów i kanalizacji, przemysłowych.
Jest to czasopismo recenzowane - ma 4 pkt. w klasyfikacji Ministerstwa Nauki, ale nie jest czasopismem naukowym. Kieruje się hasłem "Teoria i praktyka w instalacjach".
Oprócz artykułów z ww. zakresu tematycznego można tu znaleźć wywiady z osobami decydującymi (Ministrowie, Dyrektorzy Departamentów, Prezesi), aktualne informacje prawne, przegląd dokumentacyjny czasopism technicznych krajowych i zagranicznych, relacje z ważnych imprez targowych i konferencji, dyskusje tematyczne.
Jest to czasopismo inżynierskie skierowane do projektantów, głównych inżynierów, dyrektorów technicznych i innych fachowców o ustalonym poziomie wiedzy technicznej.
W nakładzie 5 000 egz. dociera do: biur projektów, firm montażowych, przedsiębiorstw ciepłowniczych, wodociągów i kanalizacji, spółdzielni mieszkaniowych, dystrybutorów i producentów wyrobów i urządzeń instalacyjnych, rzemieślników, szkół wyższych i średnich budowlanych, przedsiębiorstw przemysłowych oraz innych odbiorców zainteresowanych otrzymaniem informacji z pierwszej ręki w dziedzinie techniki instalacyjnej w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym.

Miesięcznik INSTAL obejmuje:
- źródła ciepła, instalacje: ciepłownicze, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe w budownictwie mieszkaniowym wielo- i jednorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym
- niekonwencjonalne źródła energii, odzyskiwanie ciepła, pompy ciepła
- zagadnienia ochrony środowiska, w tym oczyszczalnie ścieków, problematyka utylizacji odpadów, ochrona powietrza
- technologie montażu, przeglądów, napraw i remontów instalacji; narzędzia i urządzenia
- jakość wody w instalacjach, korozja instalacji, zabezpieczenie przed korozją, nowe materiały, aspekty zdrowotne
- zagadnienia związane z normalizacją - nowe normy PN, EN, ISO (informacja, omówienie)
- problematyka jakości, certyfikacji, aprobat technicznych
- skrócone opisy patentowe wynalazków i wzorów użytkowych zgłoszonych w Polsce
- informacja prawna (na podstawie Monitora Polskiego, Dziennika Ustaw oraz Dzienników Urzędowych)
- nowe książki krajowe i zagraniczne
- informacje o konferencjach, sympozjach, targach, szkoleniach (terminy, programy, szczegółowe sprawozdania)
- wykazy aprobat technicznych wydawanych przez COBRTI "Instal"
- wykazy wydanych przez COBRTI "Instal" certyfikatów i potwierdzeń zgodności
- wiadomości z przedsiębiorstw branżowych
- przegląd dokumentacyjny - analizy z 34 czasopism technicznych krajowych i 12 zagranicznych prenumerowanych przez COBRTI "Instal" i dostępnych w bibliotece Ośrodka

NAKŁAD: 5 000 egz.
Liczba zeszytów czasopisma w ciągu roku: 11 (nr 7-8 łączony)
Rok ukazywania się: XXIStrona internetowa: www.informacjainstal.com.pl

PRENUMERATA:
INSTAL można zamówić za pośrednictwem www.wentylacja.com.pl: U NAS PRENUMERATA "INSTAL" Z RABATEM 10%!!!

Komentarze