Bardzo zaniedbywana do tej pory w przepisach tematyka higieny wentylacji doczekała się w końcu normy obejmującej swoim zasięgiem wszystkie kraje Unii Europejskiej. Aktualnie został przedstawiony do konsultacji projekt normy (prEN15780), planowany termin wprowadzenia nowych regulacji to maj 2010 r.


Wprowadzenie nowej normy EN15780 ma na celu usystematyzowanie i uporządkowanie zagadnień związanych z czyszczeniem wentylacji, ze względu na panującą do tej pory dużą dowolność w zakresie oceny stanu higienicznego instalacji, doboru odpowiednich metod czyszczenia oraz oceny rezultatów wykonanych prac.
Chociaż ostateczny kształt nowej normy może różnić się nieco od projektu prEN15780 to warto już przedstawić w zarysie główne jej założenia. Zarówno projekt normy jak i docelowe opracowanie mają za zadanie uszczegółowić wymagania i procedury zarówno oceny stanu instalacji, jak i metod czyszczenia wentylacji a w szczególności zdefiniować:
• w jaki sposób kwalifikować instalacje, czy nadają się do czyszczenia czy też nie;
• jaka powinna być częstotliwość dokonywanych inspekcji i czyszczenia;
• jakie metody należy stosować w poszczególnych przypadkach;
• w jaki sposób ocenić rezultaty wykonanej usługi czyszczenia.
W normie zdefiniowane zostaną także takie pojęcia jak: „akceptowalny poziom czystości”, „akceptowalny wizualny rezultat czyszczenia”, „poziom czystości”, itd.

Kryteria czystości i jej oceny

Ze względu na konieczność wyspecyfikowania kryteriów czystości od początku procesu tworzenia instalacji, dokonano klasyfikacji poziomów czystości instalacji w zależności od funkcji pomieszczeń (tabela nr 1).
Tabela nr 1. Klasyfikacja poziomów czystości instalacji.

To, czego bardzo brakowało do tej pory to określenie częstotliwości z jaką powinny odbywać się kontrole stanu higienicznego instalacji wentylacji. Omawiana norma podaje takie wartości uważane jako minimalne zalecane. Może jednak wystąpić konieczność zwiększenia częstości kontroli w zależności od warunków, w jakich instalacja pracuje.
Tabela nr 2. Częstotliwość kontroli instalacji.

Procedurę kontroli i utrzymania w czystości systemu wentylacji przedstawiono na schemacie.

W pierwszej kolejności powinna być przeprowadzona wizyjna kontrola stanu higienicznego instalacji.
W przypadku jednoznacznego stwierdzenia wysokiego poziomu zabrudzenia instalacji kolejnym etapem działań jest wykonanie czyszczenia układu. W sytuacji niepewnej, kiedy stwierdzenie konieczności czyszczenia pozostawia wątpliwości, należy dokonać badań ilościowych jedną z poniższych metod: grawimetryczna metoda podciśnieniowa, grawimetryczna metoda kontaktowa, metoda optyczna, badanie wizualne z wykorzystaniem skali referencyjnej.
Inspekcja wizyjna zgodnie z omawianą normą stanowi podstawową metodę do określenia stanu czystości instalacji wentylacji. Pomimo swojego subiektywnego charakteru metoda ta pozwala w sposób wystarczający określić faktyczny stan higieniczny wnętrza instalacji. Jest wystarczająca do wykrycia zanieczyszczeń mikrobiologicznych, zalegania wody, pojawienia się dużej ilości pyłu, będące wynikiem uszkodzenia filtra, lub zaniedbań związanych z utrzymaniem instalacji w czystości. Inspekcji wizyjnej kanałów można dokonać za pomocą kamer, endoskopów, lub robotów inspekcyjnych.
Aktualnie jedynym polskim producentem robotów do inspekcji wentylacji jest firma J.T.C. S.A. z Będzina. W ofercie firmy znajduje się robot inspekcyjny Vento, który umożliwia dokonanie inspekcji zarówno kanałów poziomych, jak i pionowych. Vento to wytrzymały pojazd inspekcyjny z kolorowymi kamerami i wydajnym oświetleniem. Zastosowany napęd i konstrukcja pozwalają na poruszanie się nawet w krętych kanałach z dużą ilością wystających elementów jak wkręty, śruby, itp. Po wyposażeniu w dodatkowy moduł zestaw może służyć do dezynfekcji instalacji.
System Vento to niezbędne urządzenie do profesjonalnej kontroli instalacji wentylacyjnych przed czyszczeniem i po czyszczeniu oraz podglądu samego procesu czyszczenia.

Komentarze

 • No to Anno trafiłaś jak kulą w płot.

  Niestety nie znam poprzednich uregulowań choćby dlatego, że jestem dopiero na 5 roku, zaś powyższa tabelka przez większość moich prowadzących zajęcia opatrzona byłaby adnotacją BRAK JEDNOSTEK. A politechnika, to inżynier, a inżynier to precyzja, natomiast tu jej troszkę brakuje. Z pozdrowieniami. Student politechniki :)

 • Tak

  Tak. Częstotliwość, czyli co ile należy wykonac inspekcje. Widać, że Politechnika jest ci obca. Dla jednych instalacji będzie to co pół roku, dla innych raz na rok, raz na 2-3 lata itp. Zgodnie ze starymi opracowaniami.
  Uważam, że tworzenie definicji - wizualnie czysty poziom czystości...w przypadku technicznych spraw, jest nieporozumieniem. Na "oko" czy coś jest czyste czy nie to panie w domu ścierając kurz mogą sobie oceniać..

 • Częstotliwość to liczba co ile lat ma być inspekcja?

  Bo jakoś niezrozumiałe do końca to jest...