Klimaserw prezentuje: instalację oczyszczania nierdzewnych arkuszy blach z suchych pyłów i zanieczyszczeń powstających w zautomatyzowanym procesie szlifowania i satynowania tych blach.


Istniejąca linia technologiczna przeznaczona do końcowej obróbki arkuszy blachy nierdzewnej była wyposażona w ręczny system czyszczenia i odpylania, który jednak był dla użytkownika nie w pełni zadowalający, gdyż na powierzchni blach pozostawał nadal pył po procesie obróbki.
Specjaliści z Klimaserw wzięli sobie za cel stworzenie skutecznego systemu oczyszczania blach. Przy wykorzystaniu specjalnej konstrukcji dwóch ssawek, umieszczonych w poprzek rolkowego taśmociągu z dyszami zdmuchującymi pył z powierzchni przesuwających się belek, problem został rozwiązany.
Istotą rozwiązania była optymalizacja ilości kalibrowanych otworów zdmuchujących, kąt ustawienia dysz, ich wielkość a w konsekwencji ilości pobieranego technologicznego sprężonego powietrza.
Konstrukcja ssaw w funkcji odległości od czyszczonych blach musiała zapewniać powiązanie z systemem sterowania pracą dysz zdmuchujących w funkcji ruchu arkuszy blach.
Instalacja odciągowa wyposażona została w naszej produkcji filtrocyklon w wersji FC/P-Cyklus-5000 oraz została włączona do wspólnej sieci z istniejącym filtrem linii technologicznej szlifowania i satynowania blach. Instalacja wyprowadzała powietrze z obu filtrów na zewnątrz hali.
Przedstawiona realizacja jest przykładem indywidualnych rozwiązań inżynierskich jakich podejmuje się firma Klimaserw z zakresu technik odpylania.


Materiał i foto: http://www.klimaserw.pl/?cat=news&news=59