Nowości 2009 Remak - zakres innowacyjnych zmian w AeroMaster XP.
Centrale AeroMaster XP są przeznaczone do wentylacji i klimatyzacji z zakresu przepływu powietrza od 2 000 m³/h to 28 000 m³/h przy zewnętrznych oporach sieci kanałów do 1 500 Pa.
Dzięki szafie zasilająco-sterującej WebClima są one urządzeniami posiadającymi możliwość podłączenia do systemu BMS. Produkty z tego zakresu są stale rozwijane i ulepszane.
Producent wprowadził dalsze nowości w odniesieniu do przemian produkcyjnych w zeszłym roku (WebClima – XPRJ sekcja do montażu szafy, XPRF- sekcja falownika, sekcja nagrzewnicy z bypass-em XPTG xx/B, nowe zestawy mieszające SUMX i nowe rozwiązania w układach z nagrzewnicami wstępnmi).
Nowy zakres komponentów w typoszeregu central AeroMaster XP:
• rozszerzono zakres sekcji tłumienia o nowe pozycje,
• sekcje filtrów działkowych G4 do długości 250 mm,
• krótsze sekcje wymienników krzyżowych o długości odkraplacza,
• modyfikacje sekcji serwisowych.

Rysunek po lewej stronie pokazuje wersję przed zmianami natomiast rysunek po prawiej stronie pokazuję wersję po zmianach. Przy zastosowaniu nowego rozwiązania można zaoszczędzić na długości do 2000 mm (oczywiście zapewniając urzymanie wszystkich cech i wymaganych parametrów).
Zestawienie rezultatów skracania długości central pokazanych w powyższym przykładzie:
• krótszy filtr G4 (-250 mm)
• krótszy wymiennik krzyżowy (-410 mm)
• zintegrowanie komory mieszania z wymiennikiem krzyżowym (-1000 mm)
• krótsze sekcje wentylatorów (-250 mm)